Big Jump Kortrijk, als de vos de passie preekt.

‘Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen’ zo gaat het spreekwoord. Een spreekwoord dat erg toepasselijk is op het Kortrijkse college van Burgemeester en schepenen. Vorig jaar sprong de helft van hen het kanaal Bossuyt-Kortrijk in ter gelegenheid van de Big Jump. Een actie van Natuurpunt en de BBL voor  proper water. En dat zo’n actie nodig is bleek eerder deze … Lees verder Big Jump Kortrijk, als de vos de passie preekt.

Kortrijk klimaatstad, oude wijn in nieuwe zakken.

Kortrijk formuleerde begin vorig jaar de ambitieuze doelstelling om klimaatstad te worden. Als ecologist kan ik deze ambitie natuurlijk alleen maar onderschrijven. Maar omdat papier gewillig is en het klimaat niet geholpen is met ronkende verklaringen (met stevige actie des te meer) lijkt het mij een goed idee om jaarlijks de vooruitgang van deze actie even onder de loep te nemen. Vandaag kijken we hoe … Lees verder Kortrijk klimaatstad, oude wijn in nieuwe zakken.

Een dikke buis voor het Kortrijkse milieubeleid

De milieudienst van de stad Mechelen heeft ook dit jaar een vergelijking gemaakt van het milieubeleid in de 13 Vlaamse centrumsteden (zie ook het artikel in de gazet van Antwerpen van dit weekend). 7 van de 13 centrumsteden halen in deze vergelijking een onvoldoende. Opvallend, maar niet echt verrassend, is de lage score (45) die Kortrijk haalt.  Enkel in Genk (42.5) en Leuven (35.5) is … Lees verder Een dikke buis voor het Kortrijkse milieubeleid

Het Kortrijkse stadsbestuur ligt niet wakker van uw gezondheid.

Er is de laatste dagen weer heel wat te doen over het fijn stof in de lucht. Dat is volgens mij meer dan terecht. Het is overduidelijk dat het inademen van fijn  stof erg schadelijk is, veel fijn stof is dus ongezond. Laat de streek rond Kortrijk nu net één van de regio’s zijn waar er erg vaak te veel fijn stof is. Volgens De … Lees verder Het Kortrijkse stadsbestuur ligt niet wakker van uw gezondheid.

Tijd voor een hogere versnelling met de trage wegen.

Dit weekend is het weekend van de trage wegen. De site van VZW Trage Wegen geeft ons volgende definitie voor trage wegen: ‘elk baantje dat voornamelijk bedoeld of geschikt is voor niet-gemotoriseerd verkeer‘. Bekend zijn de voet- en buurtwegen, holle wegen en jaagpaden. Maar ook herbestemde spoorwegbeddingen zijn trage wegen, een breed spectrum dus. Ecologisch interessante linten, infrastructuur die staat voor een milieuvriendelijke en duurzame … Lees verder Tijd voor een hogere versnelling met de trage wegen.