En toen kregen de besparingen een gezicht

Gisteren kregen ze in de Ambrassade te horen wie er, door de onredelijke besparingen van 20% door de rechts conservatieve regering Bourgeois, ontslagen werd. De procenten waarin besparingen tot dan werden uitgedrukt kregen plots een gezicht. Gezichten van jonge ouders, van gewone mensen die braaf hun huis aan het afbetalen zijn, …gewoon hardwerkende Vlamingen eigenlijk. Unizo topman Karel Van Eetveld kan tevreden zijn. 8 mensen … Lees verder En toen kregen de besparingen een gezicht

JEUGDBELEID na 2014 (2)

Na het eerste stukje rond de structuren van het jeugdbeleid, vandaag een stukje over de inhoud. Want deze verkiezingen gaan, wat mij betreft, over inhoud. Toch?

Na het grijze beleid van de Regeringen Di Rupo I en Peeters II, is een vaak gehoorde opmerking: ‘we missen perspectief’ of nog ‘ waarom brengen ze geen positief verhaal, alles lijkt wel kommer en kwel’. Weinig positieve signalen. Het lijkt wel alsof jongeren moeten opgroeien zonder perspectief en braaf moeten wachten in de wachtkamer, tot ze ‘later groot zijn’. Ik ben alvast voorstander om jongeren actief mede-eigenaar te maken van het beleid. Jongeren zijn niet alleen de toekomst, ze zijn het heden én de toekomst.

Groen vertrekt van de eigenheid en de leefwereld van jongeren. Van iedere jongere. We willen hen voldoende ruimte geven om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. Daarom nemen we jongeren- en kinderrechten als uitgangspunt, en willen we participatie bevorderen.

Kinderen en jongeren hebben het recht om de publieke ruimte te gebruiken, net als iedereen. Er blijft een groot tekort aan fysische ruimte: gebrek aan speelruimte, te weinig fuifplaatsen, tekort aan repetitieruimtes, … Jongeren en kinderen moeten hun ‘ding kunnen doen’. Groen blijft ijveren voor ruimte voor kinderen en jongeren, zowel fysische als psychische ruimte.

De bevolkingsexplosie en de toenemende dualisering in de steden zetten een rem op de mogelijkheden van de opgroeiende stadsjeugd. Jongeren willen gehoord worden, en snakken naar concrete oplossingssporen. Om hen vooruitzicht te geven op meer zekerheid en op echte keuzemogelijkheden, wil Groen investeren in jeugdbeleid en in belendende sectoren zoals onderwijs, welzijn en cultuur.

Daarnaast zou het goed zijn om het jeugdbeleid te laten doorgroeien en meer te richten op de ‘harde’ noden van jongeren. We kunnen niet om de vaststelling heen dat de (kinder)armoede is blijven stijgen, idem voor de jeugdwerkloosheid. Ook de betaalbaarheid van woningen voor jonge gezinnen is problematisch. Na 3/5 jaar stilstand op deze harde jongerenthema’s is het tijd voor actie.

Lees verder “JEUGDBELEID na 2014 (2)”

jeugdbeleid na 2014 (deel 1: de structuren)

Omdat verkiezingen over inhoud gaan en omdat het goed is om het gevoerde beleid af en toe eens tegen het licht te houden start ik vandaag met een klein blog-reeksje over een beleidsdomein dat mij erg na aan het hart licht: het jeugdbeleid. In een drietal stukjes geef ik mijn visie over de toekomst van dat beleid voor kinderen, jongeren en hun organisaties. Niet zozeer … Lees verder jeugdbeleid na 2014 (deel 1: de structuren)

Kerstwens: een echte minister van alle mobiliteit.

De goedlachse Hilde Crevits was de voorbije jaren verantwoordelijk voor het Vlaams mobiliteitsbeleid. Danny Smagghe van Touring noemde Crevits de beste auto-minister die we de laatste 35 jaar hebben gehad. En als Smagghe positief wordt over iets of iemand dan gaan bij deze jongen de alarmbellen af. Touring is niet bepaald de vriend van al wie al eens fiets of te voet op stap gaat. … Lees verder Kerstwens: een echte minister van alle mobiliteit.

Ik wil vooral een fijne buur in een fijne buurt.

Terwijl ik door de  velden rijd hoor ik op het nieuws dat de helft van de Vlamingen liever niet naast iemand woont die niet van Belgische afkomst is. Tijdens dat zelfde radionieuws passeer ik langs de talloze kerkhoven uit de Eerste wereldoorlog waar mensen van wel 50 nationaliteiten begraven liggen. Soldaten die hun leven gaven voor onze vrijheid en die nu voor altijd in de … Lees verder Ik wil vooral een fijne buur in een fijne buurt.

Vlaamse Regering zoekt bos om te kappen

Soms zegt een beeld meer dan 1000 woorden. Bovenstaande grafiek maakt pijnlijk duidelijk dat er enkel geïnvesteerd wordt in bosuitbreiding als Groen mee in de regering zit. De andere partijen zeggen dan wel graag dat ze ecologie, duurzaamheid en bos belangrijk vinden, ze handelen er niet naar. Greenwaching heet dat, je groener voordoen dan je bent. In verkiezingstijd is plots iedereen voor het milieu en … Lees verder Vlaamse Regering zoekt bos om te kappen