Schaf het Schepencollege dan maar af

Dag Arne,

Ik heb je opiniestuk gelezen over de werking van de Gemeenteraad en voel mij aangesproken. Daarom heb ik de vrijheid genomen om te reageren. Ik wil je graag 5 concrete suggesties voorstellen om de werking van de Gemeenteraad te versterken. Want laat ons eerlijk zijn, de Gemeenteraad zal – net zoals het Schepencollege – niet afgeschaft worden. Dus we kunnen hem maar beter verbeteren.

  1. Versterk elke speler in het spel

De meerderheidspartijen hebben een hele resem kabinetsmedewerkers en een stevige stedelijke administratie achter zich om hun beleid waar te maken. En dat is een goeie zaak. Goed beleid wordt gemaakt door expertise en is mensenwerk. Tegenover die professionele machine staat de oppositie die voornamelijk uit ‘hobby-politici’ bestaat. Het zijn mensen, zoals ik, die vaak een voltijdse job combineren met een gezin en een politiek engagement. Als je weet dat het lokale beleid steeds complexer wordt dan weet je ook dat het quasi onmogelijk is om op basis zuivere vrijwilligheid, zeker in de steden zo groot als Kortrijk, mee te spelen vanuit de oppositie. Daarom wil ik er voor pleiten om zoals ook in andere steden het geval is één beroepskracht per erkende fractie te voorzien vanuit de stad. Het is iemand die expertise kan opbouwen, dossiers kan opvolgen (en komen inkijken tijdens de kantooruren) en de vrijwillige politici van de oppositie kan versterken. Dat is volgens mij veel belangrijker dan het beetje meer centen voor de raadsleden waar onze burgemeester voor pleit.

  1. Elk spel heeft behoefte aan eerlijke regels en een onpartijdige scheidsrechter

Je stelt dat de oppositie vaak zaken afkeurt omdat ze van de meerderheid komen en dat het ook andersom zo werkt. Ik denk dat wij vanuit de oppositie de afgelopen 6 jaar meer dan 80% van wat de meerderheid heeft voorgesteld hebben goedgekeurd. Ik betwijfel of het omgekeerde waar is. Vanaf het prille begin van mijn mandaat heb ik er een erezaak van gemaakt om elke raad zelf minstens één constructief voorstel op tafel te leggen. Veel van die voorstellen zijn afgevoerd of worden al enkele jaren ‘onderzocht’.

De vraag is hoe we het evenwicht weer kunnen herstellen. Misschien moet de volgende voorzitter van de Gemeenteraad er maar één zijn die uit de oppositie komt. Die schepenen die niet, onvolledig of naast de kwestie antwoorden tot de orde durf te roepen. Iemand die echt opkomt voor ‘zijn/haar’ gemeenteraad. Iemand die – als de schepenen inzage in documenten wil verhinderen –  de kant van zijn/haar raadsleden kiest en de rechten afdwingt. Een voorzitter ook die echt debat mogelijk maakt. Kortom iemand die van de Gemeenteraad weer het forum maakt wat het zou moeten zijn: een plek van fair en echt debat.

  1. Leve de burgerparticipatie, maar niet enkel ad-hoc

Het is ontegensprekelijk een verdienste van de stadscoalitie dat ze in dialoog is getreden met de Kortrijkzaan. Er zijn heel wat momenten waarop de Kortrijkzaan zijn gedacht kon zeggen en op basis waarvan het beleid (vaak beperkt) werd bijgestuurd. Noem mij ouderwets maar er is een tijd geweest waarin ik samen met jou collega’s Bert en Axel in de Jeugdraad zat en waarin wij structureel konden participeren aan het beleid. Niet alleen over de eigen wijk of vereniging maar over het stadsbrede beleid. Ik denk dat een stad er alle belang bij heeft dat er groepen burgers zijn die, of het nu in officiële adviesraden  is of in burgerbewegingen, op een structurele manier participeren aan het beleid. Op die manier kunnen we ook het middenveld mee nemen in de steeds complexer en belangrijker wordende lokale beleidspraktijk. De stad moet deze vormen van structurele participatie versterken en ondersteunen.

  1. Van informatie, over inspraak naar mede-bestuur

Ik geef toe dat de gemeenteraad niet het enige heiligmakende instrument is om beleid te maken. Daarom wil ik graag een lans breken voor wijkbudgetten. Het zijn bescheiden bedragen die buurten krijgen en die ze vrij kunnen besteden. Een nieuw speelplein, een hondenloopweide, een actie rond vereenzaming,… Kortom: de buurt die samen kiest waarvoor ze hun wijkbudget gaan inzetten. Op die manier maken we van de wijken en hun inwoners niet alleen klanten maar ook mede-eigenaars. Buurten en inwoners die ook mee instaan voor de opvolging en het onderhoud van hun eigen realisaties. Ik denk dat we in de volgende legislatuur deze volgende stap moeten durven zetten.

  1. Maak van de gemeenteraad een overlegplatform

Vanaf volgend jaar komt de agenda van de vroegere OCMW-raad ook op de Gemeenteraadzitting. Ik wil de raadsleden die daar (in de wandelgangen) tegenop zien niet te eten geven. Vaak duurt de Gemeenteraad in onze stad al tot dicht tegen middernacht. Daar nog de OCMW agenda bij gooien wordt moordend voor het debat. Ik wil er dan ook voor pleiten om 2 Gemeenteraadszittingen per maand te houden. Op die manier kunnen we de verhoogde werklast aan en komt er zelfs extra tijd vrij om elke maand stevig inhoudelijk van mening te wisselen over een inhoudelijk thema. Maar dan wel graag debatten ten gronde en niet als alles al beslist en getekend is. Grote beslissingen hebben nood aan debat ook bij de eerste ontwerpen en ontwikkelingen. Je moet bvb. over een nieuw stadsdeel niet meer debatteren als de plannen getekend zijn maar wel op het moment dat de meerderheid nadenkt over wat ze met die plek wil gaan doen. Door dossiers in dat stadium te bespreken komen we tot een echt samenwerkingsmodel.

En als we dan toch 2 zittingen per maand hebben dan zou ik de ‘spreekrechtronde voor burgers’ integreren in de Gemeenteraad zelf, als eerste punt. Na de vraag/opinie van de burger kan de meerderheid dan antwoorden en zou ook de oppositie haar mening moeten kunnen geven. Niet één keer per jaar via een burgerraad maar elke maand opnieuw een burgerraad.

Beste Arne,

De kritische ‘tegenstem’ of het dissonante geluid van de Gemeenteraad afschaffen is geen oplossing. Net zoals je het Schepencollege niet kan afschaffen kan je dat ook niet doen met de gemeenteraad. Je zal in Groen wel een partner vinden om op kritisch-constructieve wijze de Gemeenteraad op te waarderen en terug tot de plek te maken die het zou moeten zijn: het hart van de lokale democratie.

Advertenties

Een gedachte over “Schaf het Schepencollege dan maar af

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s