De stadscoalitie en haar centen.

Gisterenavond was er de koninginnenzitting van de Gemeenteraad. Meerderheid en oppositie gingen in debat over het gevoerde beleid en de (financiële) ambities voor de laatste 2 jaar stadscoalitie.

Vanuit Groen hebben in deze legislatuur in bijna elke Gemeenteraad zelf constructieve voorstellen op tafel gelegd. Maar ook een deel van het gevoerde beleid kan ons bekoren: Is de inspraak van burgers er op vooruit gegaan: ja, is het evenementenaanbod sterk gestegen: ja, zijn de verandering aan Kortrijk Weide een goeie zaak: ja. Met veel plezier benoemen we de zaken die ten goede veranderden in onze stad. Maar we zijn ook kritisch, want er is nog heel wat ruimte ter verbetering. Niet om ons te verkneukelen in wat niet lukt maar omdat we houden van onze stad doen we voorstellen ter verbetering.

Dit zijn de 10 aanbevelingen die we gisteren deden:

  • De prioriteiten die door Kortrijk spreekt naar voor worden geschoven zoals Kortrijk fietsstad (toch nummer 1) en meer groene ruimte zouden wat ons betreft budgettair meer ruimte moeten krijgen. We staan aan de vooravond van jaar 5 van deze legislatuur en voor de Groen fractie is het voorlopig niet voldoende. U mag dat straks dan wel weglachen als ‘het zal voor Groen nooit voldoende zijn’, de resultaten meer groene ruimte zijn er vooral op papier en erg bescheiden in de praktijk. Ook de door de stad zelf gerealiseerde fietsinfrastructuur is sterk onvoldoende. Met voorliggende budget wordt helaas niet beter. In het lijstje investeringen dat we in de kranten konden lezen geen fietsinfrastructuur te bespeuren en behalve Heulepark ook geen nieuwe groene ruimte.

 

  • Het strategisch commercieel plan kon enkele maanden terug onze goedkeuring wegdragen. We ondersteunen ten volle de ambities en zelfs heel wat van de voorgestelde acties. Toch betreuren we dat een groot deel van de uitvoering van bvb de premies pas in 2018 voorzien worden, dat is dan in jaar 6 van de legislatuur. Onze fractie had gehoopt dat de stadscoalitie de sense of urgentie hoger had ingeschat. Natuurlijk kunnen we maar de centen gebruiken die binnen komen. Daarom willen we ons pleidooi herhalen om de leegstandsheffingen aan te scherpen om ruimte te creëren. Onder het motto ‘we laten de eigenaars die niet meewerken aan het beleid van de stad’ betalen voor de handelaars die wel goesting hebben. Groen pleit er dus voor om de leegstandheffingen te verhogen en om de incentives voor handelaars met goesting uit het strategisch plan versneld uit te voeren.

 

  • De derde bemerking heeft betrekking op het meta-niveau. Onze bevolking stagneert en vergrijsd. Dat is financieel een kleine ramp voor de toekomst. Het globale beleid van de stad is er opgericht om de negatieve trend en prognoses om te buigen, waarvoor alle steun trouwens vanuit onze fractie. Maar de vraag stelt zich hoe we ons financieel gaan wapenen op niveau van de stadsfinanciën en hoe we aantrekkelijk worden voor ‘financieel interessante inwoners’. Hoe gaan we om met de door de stadsdiensten berekende leegstand van 7000 wooneenheden? Misschien kunnen we de dynamiek die op komst is rond structuurplan Kortrijk aangrijpen om deze bredere oefening collegiaal te maken over de grenzen van meerderheid-oppositie heen. Ook via een uitgekiend premiestelsel zoals we voorzien voor de handel kunnen we de binnenstad aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen en starters.

 

  • Wat het veiligheidsbeleid betreft moet ik zeggen dat onze fractie ontgoocheld is in punt 4 van de beleidsbrief. Opnieuw geen uitbouw van de wijkwerking van de politie. Het is onze overtuiging dat er naast het gevoerde repressieve beleid ook ingezet moet worden op een versterkte wijkwerking bij de politie die wat ons betreft uitgebreid moet worden. We zien dat helaas niet in voorliggend plan en de financiële vertaling. Ook blijft onze fractie het afbouwen van dienstverlening van bvb. de wijkbibliotheken betreuren. We geloven in het versterken van wijkwerkingen eerder dan in afbouwen.

 

  • Ik zou graag mijn pleidooi voor meer durf en drive willen herhalen. De drive zoals die rond feesten ook toepassen in ander beleidskeuzes. Niet genoegzaam wegzinken in de zetel na 1 schoolstraat en 2 fieststraatjes. Echt experimenteren met structurele wijkbudgetten (waarbij wijken structureel een deel van het budget gaan beheren), crowedfunding, CLT,… Eerlijk: ik had de aangekondigde change wat straffer verwacht, wat minder grijs.

 

  • Over het cultuurbeleid kunnen we kort zijn: er is na de creatie van Texture eigenlijk geen beleid meer. De schepen is volledig afwezig en er gebeurd quasi niets. En als er al iets gebeurd is het afbouw. Het is een geluk dat we zo veel sterke particuliere spelers hebben in de stad met veel goesting zodat er nog veel moois gebeurd. Maar met een cultuurbeleid die naam waardig zou er zo veel meer mogelijk zijn.

 

  • De 7e aanbeveling gaat over de klimaatambities van de stad, die onze fractie uiteraard steunt. Er gebeuren zeker heel wat positieve zaken. Maar er kan en moet meer. We denken bvb. dat de belastingen op reclamedrukwerk best herbekeken en verhoogd worden. Vanuit Groen willen we op het regelement bij agendapunt 12 nog een amendement indienen om handelaars die last hebben van werken een vrijstelling toen te kennen bij werken vanaf 1 maand en niet zoals nu vanaf 2 maand. Daarnaast zou het goed zijn dat er binnen de budgetten van Parko een substantieel deel van de inkomsten gebruikt zou worden voor meer fietsinfrastructuur. De automobilisten laten betalen voor meer fietsinfrastructuur. Het lijkt ons een fair-deal. Daarnaast verwijs ik graag naar de karrenvracht aan concrete klimaatvoorstellen die onze fractie deed de afgelopen jaren.

 

  • Daarnaast is er ook ruimte om in de retributies te verduurzamen. Het plaatsen van een private fietsstalling op het voetpad kost geld. Waarom? Het verwijderen van onkruid en afval indexeren we niet. Waarom? De gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen blijven even goedkoop. Waarom? Wie een voetpad inneemt om t verbouwen in de binnenstad is goedkoper dan wie een parkeerplaats in neemt. Is dat een waardeoordeel? We hopen alvast dat er volgend jaar en aantal verduurzaamde aanpassingen in het geel aangeduid zullen worden in ons bundel.

 

  • Over de retributies willen we alvast één amendement voorleggen. Groen stelt voor dat we vanaf 2017 geboren worden en sterven niet langer betalend maken. Het lijken ons zaken die een stad die van haar inwoners houdt niet moet belasten. Het gaat over de retributie op de administratieve dienstverlening n.a.v. de geboorte en het overlijden (bundel retributies, p 18 punt 79). We stellen voor om de streepjes geboorte en overlijden te schrappen.

 

  • Onze laatste opmerking gaat over het correct budgetteren. Er zijn nogal wat projecten die doorheen de verschillende aankondigingen van prijs verschillen. Denken we bvb. maar aan het politiecommissariaat dat in april 2014 maar 15 miljoen ging kosten, begin september dan plots 26 miljoen koste en nu terug komt voor 35 miljoen euro. Zo zijn we al niet meer veraf van de 40 miljoen die voorzien was in de vorige legislatuur. Voor zo’n bedrag verwacht onze fractie trouwens een passief gebouw en niet het bescheiden energie zuinige. Ook de prijs van de kinderopvang van het OCMW swingt de pan uit. Begonnen op 750.000 euro zitten we ondertussen ook al aan 2.4 miljoen euro. Om de projecten correct te kunnen inschatten als raadsleden is een stevig uitgewerkte financiering noodzakelijk vanaf dag 1. Wie de kosten van zijn of haar verbouwing zou laten ontsporen zoals de stad, zit binnen de kortste keren in budgetbegeleiding.

In deze voorstellen zit een duidelijke uitgestoken hand om samen onze stad nog beter en mooier te maken. Maar ook een stevige dosis kritiek. De thema’s die onze fractie erg belangrijk vindt zoals klimaat, mobiliteit, groene ruimte, handelsbeleid en cultuur (om er maar enkele te noemen) wegen niet genoeg door in het huidige beleid. Daarnaast missen we ook een aantal uitgesproken ambities zoals: diversiteit, mee sturing geven aan het openbaar vervoer, faire subsidieregels voor projecten i.p.v. op-naam toelagen,…

Na 4 jaar stadscoalitie is het stillaan duidelijk: als we een echt groen beleid willen in Kortrijk dan zal Groen mee in het beleid moeten.

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s