Een stadsimker en andere bij-vriendelijke voorstellen voor Kortrijk.

Al wie zich met natuur, milieu maar ook met voedsel(productie) bezig houdt weet dat bijen een erg belangrijke rol spelen. Naar schatting 35% van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van ‘natuurlijk bestuiving’. Die Natuurlijke bestuiving gebeurd in meer dan 80% van de gevallen door honingbijen en hommels.

Dat onze natuur en de biodiversiteit sterk achteruit is gegaan behoeft geen betoog, dat heeft iedereen kunnen vaststellen. Gevolg is dat er een enorme bijensterfte is. Één van de oorzaken is de afwezigheid van voedsel (verminderde biodiversiteit en minder frequente aanwezigheid).Daarnaast zijn ook het gebruik van pesticiden en de Varroamijt (een parasiet) oorzaken van de bijensterfte.

Een krachtig actieplan met bijhorende acties en een bijen-overleg kunnen een deel van de lokale oplossing betekenen. Welke acties zijn daarin mogelijk?

  1. De stad kan een stadsimker (of meerdere stadsimkers) aanstellen die op stedelijke terreinen en gebouwen (bvb het dak van het stadhuis, aan depot 102,…) een bijenkolonie kunnen huisvesten en onderhouden. Een stadsimker kan een cruciale schakel zijn om tot stadslandbouw te komen en meewerken aan de stedelijke voedselstrategie.
  2. Door de opmaak van een actieplan bij-vriendelijke gemeente zou Kortrijk het Label ‘bij-vriendelijke stad’ kunnen krijgen van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond. De opmaak en uitwerking van het plan zou kunnen gebeuren door de stadsimkers, de particuliere imkers die actief zijn op ons grondgebied, de natuurverenigingen, de landbouwverenigingen en de stedelijke administratie.
  3. Binnen het stedelijk groenbeleid is er op vandaag al aandacht voor een aangepast maaibeheer. Door gerichte herinrichting van bepaalde groenzones zou de biodiversiteit nog kunnen toenemen. Daarnaast kunnen op terreinen van de stad (sportcentra, restgrond aan depot 102, aan de hoeves van de stad,….) stukjes specifiek ingericht worden met voedselrijke beplanting. Kortom het stedelijk groenbeleid zou van ‘bijvriendelijke aanplant en onderhoud van stedelijk groene en restruimte een prioriteit kunnen maken.
  4. Ook de bevolking zelf kan actief gestimuleerd worden om partner te worden. Door gerichte communicatie, een bijen-vriendelijke-planten-bedeel-actie (waarbij een groot aantal bij-vriendelijke planten gratis aangeboden worden aan inwoners), opleidingen aanbieden voor kandidaat imkers, het verspreiden van (kennis over) insecten en bijenhotels,…

En zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan. Kortrijk heeft terecht de ambitie om Klimaatstad te worden. Een bij-vriendelijk beleid zou daar zeker een onderdeel van kunnen zijn. Vanuit Groen doen we binnenkort alvast enkele voorstellen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s