Budget 2015, op de Kortrijkse Gemeenteraad

Deze tussenkomst deed ik in de Kortrijkse Gemeenteraad rond het budget 2015 van de stad Kortrijk:

Beste collega’s,

5 maanden geleden stond hier als kersvers raadslid met mijn allereerse tussenkomst over de centen van de stad. Ik ging er toen nog van uit dat mijn gevecht met de cijfers voornamelijk aan mijn eigen onervarenheid lag. Een studiedag, behoorlijk wat lees- en studeerwerk en de blik van enkele exterenen later is het mij duidelijk dat het niet helemaal aan die onervarenheid ligt.

Ten eerste zit er een enorm groot stuk van de middelen en dus van het beleid in de rubriek ‘gelijkblijvend of overig’ beleid. Het stuk prioritair beleid, eigenlijk is dat beleid waarover de stadscoalitie wil verantwoording afleggen aan deze raad, is erg klein. Dat maakt het zeer moeilijk om de inspanningen voor thema’s die ons als Groene partij erg na aan het hart liggen zoals de aanpak van de leegstand, de klimaatambities, de transitie naar de mobiliteit van de toekomst, de ruimtelijke ordening (of ruimtelijke slordigheid zo je wil), hedendaags woonbeleid, de sociale inspanningen en ga zo maar door volledig in beeld te krijgen. Maar het moet gezegd er wordt een inspanning gedaan door de stadscoalitie om de Raadsleden een beetje te helpen.

Ten tweede blijft de informatie over het prioritair beleid erg algemeen. Ik verwijs – als voorbeeld – graag naar de informatie die we krijgen over het streven naar een klimaatvriendelijke stad (doelstellingennota 2015, pagina 3). daar vinden we voor 2.4 miljoen aan acties i.h.k.v. Kortrijk kimaatstad. Maar wat voor acties dat zijn? Het eerste bedrag dat in die rubriek staat is 2.1 miljoen euro voor ‘wegen-activa in aanbouw’. Het zal wel aan mij liggen, maar als 90% van het budget voor klimaatvriendelijk Kortrijk naar wegenbouw gaat dan zijn we er nog niet. Het zal in elk geval duidelijker moeten dan het amalgaam dat hier vandaag voorligt. Gelukkig wist schepen Herrewijn al te vertellen dat het een gedeelde ambitie is van alle schepenen. Ook daar zijn de feiten helaas wat ze zijn. Met Schepen lemaitre was de aankoop van 1 milieuvriendelijke wagen binnen het budget van Parko van 7 miljoen euro te veel gevraagd, want duurzaamheid mag vooral niet duur zijn. Zijn collega Maddens blijft lustig klassiek verkavelen, Schepen Vandersteene schrapte het gratis openbaar vervoer voor scholieren, Voor schepen Byttebier zijn duurzame gunningscriteria vooral goedkoop, Schepen Scherpereel offert open ruimte op om de stad te kunnen vergroenen en ga zo maar door. Voor elke stap die schepen Herrewijn (en we zijn hem erkentelijk voor die stappen) zet in het klimaatbeleid zetten zijn collega’s er twee achteruit. Welke inspanningen de andere schepenen gaan leveren rond Kortrijk Klimaatstad: het is ons niet duidelijk. Welke middelen ze daarvoor zullen gebruiken volgend jaar is nog minder duidelijk.

Een derde probleem is het gegoochel met cijfers, het lijkt wel een stadscircus. Laat ik hier het fietsbeleid als voorbeeld nemen. De stadscoalitie laat geen kans onbenut om zichzelf het etiket fietsstad te geven. Maar zijn we dat ook echt? Wat geeft de stad uit aan fietsbeleid? Uit het officiële budget kan ik het niet halen en ook de officieuze doelstellingennota 2015 brengt weinig duidelijkheid. De stadscolaitie geeft zelf aan dat ze 2.5 miljoen euro voorziet voor de ambitie ‘fietsstad Kortrijk’. In vergelijking met het antwoord op mijn schriftelijke vraag een maand terug rond de fietsambities en realisaties dan is dat al ruim 1 miljoen minder. Maar goed ik zal mij baseren op het cijfer van 2.5 miljoen euro. Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: het aandeel terreinen en gebouwen (lees ondergrondse parkings, want fietsmeubilair zit hier niet in voor alle duidelijkheid) in het investeringsbudget van Parko bedraat voor 2015 net geen 5 miljoen euro, het dubbele dus. Welke bedragen i.f.v. het aantrekkelijk maken van de stad voor automobilisten er nog verstopt zitten in die 75% van het budget die verborgen wordt gehouden voor de raadsleden wordt ons niet ter kennis gegeven.

Nog een cijfer ter vergelijking Het bedrag voorzien ‘ter stimulering van het openbaar vervoer’ is (als we het informeren over bereikbaarheid er bij tellen) goed voor 66.000 euro, of 75 keer meer centen voor autoparking dan voor promoten van het openbaar vervoer. De prioriteiten van de stadscoalitie zijn duidelijk. De shift naar meer fiets en openbaar vervoer en minder auto’s in de stad is verder af dan ooit. De weinige cijfers die er zijn liegen niet. Ik suggereer dan ook graag een nieuwe -eerlijkere – 7e doelstelling: Een stad die stil staat, niet durft en dus ook niet verandert. We hebben vorige week complimenten gegeven voor de – hopelijk- realisatie van nieuwe natuur. Als er ooit echt een ernstige inspanning zou komen rond fietsinfrastructuur en de omslag naar fiets en openbaar vervoer dan zullen we onze complimenten niet sparen. Want het mag duidelijk zijn: als we hier in deze raadszaal niet langer dan een week geleden een missing link fietspad van 115.000 euro zien afgewimpeld worden dan is dat niet omdat er geen budget is, maar wel omdat er geen politieke wil is.

Beste vrienden van de meerderheid,

Ik doe hier graag een belofte. Vanuit de Groen fractie zullen we uw beleid niet afreken op intenties en veevuldige aankondigingen maar wel op realisaties. Welke acties jullie ondernemen kunnen we overal lezen (voor sommige beleidsdomeinen zelfs op spandoeken aan het belford). Maar wat ons betreft doen die acties niet ter zake. Wij zullen het project van de stadscoalitie afrekenen op haar realisaties. Kunnen we de stadsvlucht significant omkeren en de eventuele aangroei voldoende divers noemen? Zijn er na 6 jaar stadscoalitie minder dan 11.228 mensen in armoede? Zijner niet alleen miljoenen geïnvesteerd in parkeerputten voor auto’s in de binnenstad maar ook in echte grote fietsinfrastructuur? Is de leegstand in de binnenstad afgenomen en ga zo maar door. Het zijn die criteria die wij zullen hanteren. De stadscoalitie zal straffer uit haar pijp moeten komen dan het gespin van enkele reclamejongens rond duurzaamheid, klimaat en mobiliteitsbeleid dat we vandaag zien. Kortrijk klimaatstad moet niet langer een communicatoiestrategie zijn, het moet een echte doelstelling worden. En voor doelstellingen waarin we geloven voorzien we duidelijke budgetten, concrete acties en meetbare indicatoren. Zoals we al eerder beloofden: we zullen echte inspanningen van de stadscoalitie graag mee ondersteunen, ja als het nodig is willen we jullie zelfs met bloemen overladen.

Beste collega’s,

De stad is natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor de financiële situatie waarin we zitten.

“De subsidie van Vlaanderen aan de gemeenten voor bvb Sport zal in 2015 verminderen met 5%. Ze loopt gelijk met de algemene 5% die door de Vlaamse regering als maatstaf werd gezet. De jeugdsector wordt met het Decreet Lokaal Jeugdbeleid, waar maar liefst 10% bespaard wordt, erger getroffen. Anderzijds ontvingen gemeenten en steden voor cultuur een bericht dat (slechts) 4,74% bespaard zal worden op het Decreet Lokaal Cultuurbeleid … Toch was er enkele maanden terug een heel duidleijk signaal van de Kortrijkse culturele spelers die het met 300.000 euro per jaar minder moeten doen vanaf volgend jaar. Is er door de stad een inspanning gedaan om minstens mee te zoeken naar een antwoord op die uitdaging?

Daarnaast leerden we in de commissie dat er 6 jaar lang geen indexering komt van de toelagen. Onze stad geeft elk jaar zo’n 4.000.000 euro uit aan particuliere spelers (dus geen AGB’s, kerkfabrieken, stadsvzw’s,… maar wel de eigen organisaties van onze inwoners). Die bedragen 6 jaar lang niet indexeren is ook een manier van besparen. De stad haalt op die manier een klein half miljoen euro bij de verenigingen en organisaties. Tegen het eind van de legislatuur zijn die organisaties meer dan 12% van hun middellen kwijt.

De vraag is dus hoe de subsidies zullen evolueren voor de organisaties waar de Vlaamse besparingen en de Kortrijkse niet-indexering betrekking op hebben. Een krachtig signaal van de stadscoalitie is hier gepast.

Het budget gaat natuurlijk over het hele beleid van de stad, ik spring dus nog even verder naar een ander thema dat ons an aan het hart ligt. Het is een vraag die u van ons de komende jaren elke keer zal zien terug komen: uit wat in voorliggende documenten zou kunnen blijken dat de stad de ambitie heeft om al in 2015 een deel van haar engagementen na te komen i.v.m. het compenseren van het opofferen van de open ruimte LAR zuid?

Ik besluit beste collega’s, met een wrang gevoel; ik probeer mij hier in de Gemeenteraad doorgaans van mij positiefste kant te laten zien. Helaas kan ik in deze niet vrolijk, positief of wat dan ook zijn. Ik zie een stad die met voorliggende onduidelijkheid haar eigen raadsleden (ook die van de meerderheid trouwens) de mist in stuurt, ik zie een stad die haar eigen klimaatambities niet zal halen, ik zie beleid dat een beetje alle richtingen uitgaat op gebied van ruimtelijke ordening en mobiliteit (misschien zelfs een beetje bang is van haar eigen toekomst), ik zie een stad die sterk bespaard op het particulier initiatief van de eigen burgers en hun verenigingen en ik stel mij vragen rond de impact van de Vlaamse besparingen op ons verenigingsleven en de antwoorden van de stad daarop. Het lijkt er steeds meer op dat de stadscoalite geen zuurstofrijk project is maar idd iets in het midden zoals de burgemeester het vorige week zelf zei. Als ik één goeie raad mag geven: het is oppassen want het moedige midden en het moeras van de middelmaat zijn buren.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s