Hoe de Kortrijkse jeugd- en cultuursector door de besparingsoefening loodsen

De besparingsoefening die de Vlaamse Regering aan het doen is, was vorige week niet uit de media weg te denken. De Kortrijkse cultuurhuizen berekenden dat ze alles samen 600.000 euro de volgende 2 jaar aan Vlaamse subsidies dreigen te verliezen. Voor het lokaal jeugdbeleid dreigt er voor Kortrijk de komende 4 jaar samen meer dan 130.000 euro (33.000/jaar) verloren te gaan. Ook de provinciale middelen voor jeugdwerk (met maatschappelijk kwetsbare jongeren en werkingen voor kinderen en jongeren met een beperking) worden geschrapt. Hoeveel provinciale jeugdmiddelen er naar Kortrijk komen is niet duidelijk.

Maar er is niet alleen het besparingsprobleem. Er is ook de afschaffing van de sectordecreten. Door het integreren van de sectorale subsidies voor o.a. jeugd en cultuur in het Gemeentefonds dreigt bovendien een verschuiving (lees vermindering) van besteding aan jeugd en cultuur.

Samengevat zijn er dus 2 dynamieken die een bedreiging vormen voor het Kortrijkse jeugd- en cultuurbeleid: de bestedingsgaranties komen te vervallen en besparingen zijn een zekerheid. Vraag is nu wat de stad er mee moet. Want ook de stad zit financieel allerminst in goeie papieren. Is de stad in staat om het wegvallen van de Vlaamse- en provinciale middelen volledig op te vangen? Wellicht niet, maar hoeveel dan eventueel wel? En wil de stadscoalitie garanderen dat de bedragen die vroeger via de sectordecreten naar het Kortrijkse Cultuur- of jeugdbeleid kwamen ook in de toekomst gegarandeerd besteed zullen worden aan jeugd/cultuur?

En wat met de participatiegaranties die voor jeugd- en cultuurverenigingen voorzien waren in de decreten en die dus ook komen te vervallen? Hoe gaat de stad hier mee om? Zal de stad die behouden? Komt er een uitbreiding van ‘Kortrijk spreekt’ met een structurele dialoog met beide sectoren? Dat zou alvast een goeie zaak zijn.

Het spreekt voor zich dat de betrokken sectoren deze besparingen zullen bevechten (dat hoop ik toch). Maar aan de andere kant is het nu al duidelijk dat er in de toekomst met zekerheid beknibbeld zal worden op de werkingsmiddelen en moeten we nu dus al oplossingen zoeken. Dat is een verantwoordelijkheid van de organisaties zelf, maar ook van de stad.

Veel uitdagingen dus waar we als stad voor staan. Het zou een goede zaak zijn dat de stadscoalitie niet wacht tot de subsidies echt weg zijn, maar nu al in actie schiet:

– De stadscoalitie moet nog dit jaar in kaart brengen wat er aan Vlaamse en provinciale subsidies naar onze stad komt voor de sectoren die hun sectordecreten zien verdwijnen. Op basis daarvan wordt duidelijk wat zal verdwijnen.
– De stad moet principieel beslissen om de jeugd- en cultuursector ook in de toekomst substantieel te ondersteunen, ook al komen de sectorsubsidies voor de stad te vervallen.
– De stadscoalitie moet het wegvallen van de vormelijke participatiegaranties voor deze sectoren aangrijpen om hun ‘beleidsdeelname’ te versterken i.p.v. te verzwakken.
– De stadscoalitie zou een (subsidie) ambtenaar kunnen aanduiden die de getroffen organisaties ondersteund om andere inkomsten te vinden.
-De stad zou zelf terughoudend kunnen zijn in het intekenen op externe middelen waar ze in concurrentie treden met de particuliere organisaties uit de stad. Een liberale burgemeester moet toch principieel voorrang geven aan het particulier initiatief.

In elk geval zou het goed zijn dat de stad een task-force zou oprichten om dit probleem dat de komende jaren zal inwerken op de werking van deze sectoren kordaat te kunnen aanpakken, samen met de sectoren.
Want rechts of links, niemand heeft voordeel aan een verarming van ons jeugd- en cultuurbeleid.

PS Ik ken niet alle sectordecreten even goed, dus misschien stelt het zelfde probleem zich voor sport, erfgoed,… het zou daarom goed zijn dat de oefening gemaakt wordt voor alle sectoren die sectordecreten zien verdwijnen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s