Quindo, het Novarock van de stadscoalitie

Een lastige oefening gisterenavond op de Gemeenteraad. Er stond een ad-nominatum toelage voor Medialab Quindo op de agenda. Een project waar ik – net als mijn collega’s in de Groen fractie -helemaal achter sta. één probleem echter: de manier waarop SP.a schepen Decoene wil werken: zonder subsidiereglement.

Ik zou graag even terug gaan in de tijd en even citeren uit Het Nieuwsblad van 9 Maart 2012. De ad-nominatumsubsidie voor Novarock zorgde toen voor heel wat beroering. Ik citeer even onze huidige schepen van jeugd Bert Herrewyn, toen als SP.A-raadslid en ook organisator van Mayday Mayday. ‘Ook andere festivals in de stad moeten bijkomende financiële ondersteuning kunnen krijgen. We vragen de goedkeuring van een voorstel dat moet leiden tot een reglement voor subsidies aan muziekfestivals in Kortrijk.’ Opvallend is dat behalve Groen ook Open VLD zich – als coalitiepartner van de meerderheid – achter deze eis schaart. Ik denk te mogen zeggen dat er op die Gemeenteraad een erg brede consensus was om dergelijke ‘subsidies’ niet ad-nominatum te doen, maar wel met een subsidiereglement.

Maar blijkbaar went het pluche van de macht en vervagen dergelijke gedachten snel. Want het mag duidelijk zijn: Quindo is wat ons betreft het Novarock van de stadscoalitie. Zonder reglement een subsidie toekennen die trouwens dubbel zo groot is als die van Novarock destijds, het is wat ons betreft oude politieke cultuur, iets uit de jaren 80. Want op het snijvlak van cultuur en welzijn zijn er in onze stad wel meer organisaties actief die mooi werk leveren. Met een objectief subsidiereglement zijn er eerlijke kansen voor alle organiaties. En in zo’n eerlijke constructie zou Quindo wellicht evenveel middelen kunnen krijgen, alleen zou er dan op een open en transparante mannier gewerkt worden. In een subsidiereglement kunnen trouwens ook garanties gestoken worden voor Quindo, nu kan de stad plots beslissen dat er volgend jaar niets meer komt. Als we zien hoe Decoene omgaat met de sociale economie, niet eens ondenkbaar.

Als we deze ad nominatum betoelaging aanvallen, dan is dat niet omdat ik twijfels zou hebben bij wat Quindo doet, wel integendeel. Het mag duiudelijk zijn: wij zijn fan van een project zoals Quindo en vinden het normaal dat er subsidies naar toe gaan. We vragen wel dat er een eerlijk en duidelijk reglement is dat voor alle verenigingen in de stad de zelfde kansen biedt, een beetje zoals toe bij de festivals. Dus, gelieve mij straks (zoals gisteren al meteen op Twitter) niet in het hoekje van de Quindo-tegenstanders te steken.

Een 2 opmerking die we hebben vraagt een 2e citaat. Ditmaal uit het verslag van de GR van januari dit jaar:

Al vele jaren zet de Stad Kortrijk in op het bereiken van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De huidige manier van werken (verschillende organisaties krijgen een specifieke opdracht en een hiermee gepaard gaande financiële ondersteuning zonder dat er centrale sturing is), zorgt er echter voor dat er geen gepast antwoord geboden kan worden op de huidige én toekomstige noden voor deze doelgroep, mede gelet op het versnipperd aanbod. De veelheid aan structuren, coördinatoren, stuurgroepen, vzw’s… zorgt er voor dat er veel tijd en middelen verloren gaan ten koste van de kinderen en jongeren.

We zijn nog geen jaar later en er komt naast die super WMKJ (vzw Akjo) al weer een nieuwe structuur. Hoe je dit kan rijmen met de argumenten om alle wmkj’s te fusioneren tot 1 structuur is ons een raadsel. Het is in elke geval alles behalve consequent. Hier is meer nodig dan een vertegenwoordiger in elkaars beheersorganen.

Als het de stad echt om de maatschappelijk kwetwbaren te doen was geweest dan kon er vanuit de vzw Ajko een duidelijke relatie of samanewerkingsakkoord of wat dan ook worden aangegeaan. Op die manier kon de werking van quindo financieel ondersteund worden en werd de centrale aansturing door vzw Ajko behouden. Ik zou graag weten waarom dergelijke veel logischere constructie hier niet voor ligt.

We hebben ons gisteren in de Gemeenteraad dan ook onthouden. Omdat we de werking van Quindo kunnen smaken hebben we bewust niet tegen gestemd. het is immers niet onze bedoeling om de werking van Quindo teverstoren. Maar het mag duidelijk zijn: We steunen het Quindo verhaal inhoudelijk 100% maar de manier van werken is niet ernstig. Het is niet eerlijk om een subsidie van 400.000 euro te geven zonder subsidiereglement. Ook moet er wat ons betreft werk worden gemaakt van een duidelijke relatie met vzw Ajko.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s