De nutteloze nieuwe parkeerputten van Parko

Slecht nieuws op de Raad van Bestuur van Parko: het aantal gebruikers van de ondergrondse parkings van Parko blijft dalen. De ambitie om de binnenstad leefbaar te maken lijkt maar niet te halen. Steeds meer wordt er bovengronds geparkeerd en zo is fietsstad/klimaatstad Kortrijk verder af dan ooit. Daarnaast blijken de investeringen in de parking Houtmarkt en Budaleys eens te meer totaal onverdedigbaar. We dreigen 10 miljoen euro onder de grond te steken voor projecten waarvan we al vooraf weten dat ze zinloos zijn. Laat ons de cijfers eens van dichterbij bekijken:

Het aantal auto’s dat ondergronds parkeerde in parking Veemarkt  daalde in 2013 opnieuw met 11%. In 2013 was er al eens een daling van 17%. Over de 2 jaar heen is er in de parking Veemarkt dus een daling van 91.982 inritten of 25%. Deze cijfers zijn op z’n minst dramatisch te noemen.

Beter nieuws (al is dat relatief) voor parking Schouwburgplein. In 2013 was er een stijging met 0.5%, al was er in 2012 een daling van 3%. Over de twee jaar heen dus ook voor deze parking een daling van 2,5%.

Ook Parking Broeltorens (als rand- stadsparking) brengt niet zo’n positief verhaal. In 2012 was er al een daling van 2% inritten. In 2013 ging daar nog eens 3% af. Ook hier dus  een doorzetting van de achteruitgang.

Het is belangrijk om te weten dat er naast de 2 onzinnige projecten (Budaleys en Houtmarkt) ook nog een nieuwe ondergrondse parking van 2000 plekken aan het station zal komen. Die ondergrondse parking hangt aan de binnenring (R36) en is wat mij betreft dus verdedigbaar.

Markant cijfers waar de stadscoalitie niet mee uitpakt. En daar hebben ze goeie redenen voor, want het zijn cijfers die het parkeerbeleid van de stad onderuit halen.  Welke dan?

–          De stad plant een nieuwe parking op de Houtmarkt. Die parking ligt op amper 200 meter van de parking K (hoe groot het overschot  daar is weten we niet, maar het is substantieel) en aan de andere kant op 150 meter ligt de parking Veemarkt. De cijfers die gisteren werden voorgesteld op de Raad van Bestuur van Parko maken duidelijk dat de parking op de Houtmarkt totaal onnodig is en verkwisting van publieke middelen. Er is geen enkele reden om miljoenen euro’s te investeren in een ondergrondse  parking waar geen vraag naar is.

–          Een zelfde verhaal is er voor de parking Budaleys. De parking Broeltorens zit elk jaar verder af van zijn maximumcapaciteit. Totaal onnodig dus om 200 meter verder een nieuwe ondergrondse parking aan te leggen die de mobiliteit op het Buda-eiland de komende 50 jaar in de war zal sturen. Ook hier worden miljoenen euro’s belastinggeld vermorst aan een onzinnig prestigeproject.

–          Dat de ondergrondse parkings minder gebruikt worden is een rechtstreeks  gevolg van het beleid van Lemaitre. Er wordt heel erg beperkt  (lees: bijna geen) werk gemaakt van afbouw van bovengronds parkeren. Steeds meer wordt ingezet op meer gratis bovengronds parkeren in de binnenstad. Binnenkort komen er nog eens meer dan 200 shop en go plaatsen, die extra verkeer aanzuigen naar het centrum en die de ondergrondse parkings minder aantrekkelijk maken. Pas volgend jaar zal dat effect echt duidelijk worden in de cijfers.

–          De geldverslindende parkings Budaleys en Houtmarkt zorgen er ook voor dat de nieuwe ambities van Parko m.b.t. fietspromotie en fiets-parkeren (die ik onderschrijf) over heel beperkte budgetten kunnen beschikken. Een doekje voor het bloeden, helaas…

En toch wordt er doorgezet met deze plannen die meer auto’s aanzuigen in het centrum dat zo onaantrekkelijker wordt als woongebied. De parkings kosten samen 10 miljoen euro aan belastingsgeld. Dat is het equivalent van 50 kilometer nieuwe en veilige fietspaden. En dat voor parkings die geen enkel nut hebben. Volgens mij is het de hoogste tijd om met de stadscoalitie tot nieuwe inzichten te komen die iets dichter bij de realiteit aansluiten. Voor Groen is het alvast duidelijk: deze 2 nutteloze projecten komen er beter niet. Om de bezettingsgraad van de ondergrondse parkings op te krikken moet er – zoals reeds 2 legislaturen na elkaar beloofd – werk gemaakt worden van minder bovengrondse parkeerplekken. Extra ondergrondse parkings kunnen voor Groen, maar dan grenzend aan de R36 en niet in het eigenlijke centrum.

Geef de pleinen terug aan de mensen, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Of gaan we het 6 jaar lang moeten doen met het schrappen van 40 plekken op de grote Markt?

Gisteren was er een WTV reportage over het probleem:  http://www.wtv.be/video/groen-kortrijk-twijfelt-aan-nut-nieuwe-ondergrondse-parkings In die reportage geeft Lemaitre aan dat die extra ondergrondse parkings echt nodig zijn om de Leieboorden te kunnen verlagen en autovrij te krijgen ter hoogte van de Handboogstraat. Maar ook hier leveren de cijfers het ultieme bewijs dat dit argument geen steek houdt. Zo leert de meest recente versie van het Mobiliteitsplan ons dat er 16% restcapaciteit is bij de bovengrondse parkeerplekken in de binnenstad. Akkoord die cijfers zijn 3 jaar oud, maar sindsdien kwamen er wel meer dan 1000 plekken bij onder K in Kortrijk.  Daarnaast komen er aan het station nog eens 1200 bij. Dat die kleine parkings die de mobiliteit in de war sturen onnodig zijn staat dus als een paal boven water. tenslotte kan je ook ten gronde discussiëren. Als Kortrijk  echt de ambitie heeft om klimaat stad te worden (wat ik een goed idee vind) dan zullen er hoe dan ook minder auto’s in de binnenstad moeten rondrijden en parkeren. Een ambitie waar autoschepen Lemaitre nog geen millimeter werk van gemaakt heeft. Elke dag opnieuw ondergraaft hij het werk van zijn collega schepen Herrewyn, die wel werk maakt van Klimaatstad Kortrijk. Een schepen van Mobiliteit die gelooft in duurzaamheid moet werk maken van minder auto’s en meer fietsers, meer openbaar vervoer,… Tenzij Kortrijk klimaatstad voor de stadscoalitie gewoon window dressing is. Daar lijkt het steeds meer op.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s