Kortrijkse kinderarmoede

Vrijdag was kersvers OCMW-voorzitter Philippe De Coene te gast in de WTV studio (bekijk het stuk hier).  Terecht haalt hij de problematiek van de kinderarmoede aan. De laatste 6  jaar steeg de kinderarmoede met 7% tot 14%. Een verdubbeling dus en een stevige blaam voor het beleid van CD&V en Open VLD de afgelopen 6 jaar. Omgerekend gaat het om 100 nieuwe kinderen per jaar die moeten opgroeien in armoede.

De vraag die zich stel is hoe we als stad die kinderarmoede kunnen aanpakken. Veel maatregelen vertrekken natuurlijk van een brede aanpak van de armoede. Want je moet niet alleen de kinderen, maar het volledige gezin uit de armoede krijgen. Omdat de enige zinvolle oppositie de constructieve is…

…enkele voorzetten:

In kansarme buurten moeten we blijvend investeren in buurtwerking die gericht inzet op armoedebestrijding. Buurtwerkers bereiken personen en gezinnen die verstoken blijven van vitale diensten en welzijnsnoden. Ze bouwen een vertrouwensrelatie op en leggen de nadruk op dialoog. Het is belangrijk dat de buurtwerking inzet op informatieverstrekking en een actievere toeleiding naar eerstelijns welzijnsorganisaties (OCMW, CAW, JAC) en naar de buurt- en nabijheidsdiensten.

Om vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen, wordt vaak een heel netwerk van diensten, organisaties en projecten doorlopen. Groen Kortrijk gaat uit van een automatische rechtentoekenning voor OCMW-cliënten. Maatschappelijk assistenten en straathoekwerkers moeten de buurten intrekken en op zoek gaan naar mensen en gezinnen in kwetsbare situaties. Ook buurthuizen en -werkingen, ontmoetingscentra, dienstencentra … moeten de drempels naar sociale diensten verlagen. Armoede blijft te vaak verborgen, de weg naar dienst- en hulpverlening ook.

Het is een constante opdracht om de kwaliteit van de dienstverlening van het OCMW te verhogen. Daarom moet er een geïntegreerd sociaal huis komen in wijken waar de nood het grootst is. Sociale huizen die verschillende diensten groeperen, ook diensten die niet vanuit de stad of het OCMW georganiseerd zijn. Niet de ambtelijke logica staat hierbij centraal, wel de mensen die er binnenlopen. Een sociaal huis is voor ons een laagdrempelige plek waar de privacy van mensen centraal staat. Voor de cliënten met een budgetmeter moet er ook buiten de kantooruren en in het weekend de mogelijkheid zijn om ‘op te laden’. Nu zitten gezinnen soms een weekend lang onnodig in de kou.

Het grootste struikelblok voor een effectieve hulpverlening is het voortdurend doorverwijzen van mensen met een ondersteuningsvraag. Dat moet directer, persoonlijker en resultaatgericht. De uitbouw van buurt-en nabijheidsdiensten is essentieel. Ze staan in voor toegankelijke dienstverlening en vergroten het welzijn van specifieke kansengroepen. We willen deze dienstverlening sterker integreren in de buurtwerkingen en -huizen. Zo kan een buurtwerker vanuit de vele contacten in de wijk snel en efficiënt gezinnen ondersteunen met de gepaste service (energiesnoeiers, groendienst, klusjesdienst, buurtsportwerking, jeugdwerking …). Deze diensten zitten nu ingebed in de sociale economie omdat zij vaak tewerkstelling bieden aan mensen uit de kansengroepen. In tandem met het buurtwerk kunnen verschillende opleidingen (en disciplines) nauwer samenwerken. Dit vergroot de mogelijkheden tot integrale benadering in de wijken. Belangrijk aandachtspunt blijft de betaalbaarheid van deze diensten. OMNIO-statuutgezinnen moeten er automatisch en tegen een heel lage prijs gebruik kunnen van maken.

Daarnaast kunnen brede scholen ook een deel van het antwoord vormen. Binnen een brede school kunnen kinderen en jongeren – en in het verlengde hiervan hun gezinnen – hun persoonlijkheid op zo veel mogelijk domeinen ontplooien: cognitief, artistiek, sportief, sociaal, in de natuur … De brede scholen doen dit door de leer- en leefomgeving van de kinderen en hun gezinnen te versterken en te verbreden en zo mee te wegen op de ontwikkeling van de wijk in zijn geheel. Om de brede school als sociale hefboom ten volle te ontwikkelen, moeten alle overheidssectoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun gezinnen veel meer inhoudelijk met elkaar afstemmen en ook financiële engagementen aangaan om deze scholen slagkracht te geven. Zo kunnen zij coördinatoren aanwerven, hen een duidelijk mandaat geven en toegang tot een ruim en divers netwerk aan actoren. Deze coördinatoren (brede schooleigen brugfiguren) moeten heel nauw samenwerken en samen nadenken over de ontwikkeling van de wijk met het geïntegreerd buurtwerk en de stedelijke brede schoolwerking, vanuit het perspectief van kinderen en hun gezin.

Daarnaast moet ook de woningkwaliteit waarin de jonge kinderen moeten opgroeien aangepakt worden. Er zijn studies te over die aantonen dat arme kinderen ook vaker ziek zijn. De oorzaak is vaak te zoeken in de slechte woonomstandigheden. Daarom moet er bij het eventueel inzetten van renovatiepremies prioritair ingezet worden op de slechtste woningen. Daarnaast moeten gezinnen met kinderen voorrang krijgen. Voor de cliënten van het OCMW moet er een systeem uitgewerkt worden waarbij premies niet achteraf uitbetaald worden, maar waarbij facturen rechtstreeks door de stad betaald kunnen worden. Zo kunnen ook de zwakste groepen hun huis verbeteren en zo ook de leef-kwaliteit voor zichzelf en hun kinderen. Tegen huisjesmelkers die leven op de kap van armen moet ook veel strenger worden opgetreden.

Het bestrijden van (kinder)armoede is een taak van ons allemaal. Daarom zou het god zijn dat er een fonds komt waarop organisaties, buurtcomités,… beroep kunnen doen om de drempel te verlagen en/of om armoede in hun buurt/werking aan te pakken. De goede voorbeelden die daaruit ontstaan kunnen andere verenigingen inspireren.

Een laatste voorstel gaat over het gericht aanpakken van buurten. In onze stad zijn er een aantal buurten waarvan beleidsmakers weten dat het er grondig fout zit. Wie denkt dat er alleen in de Zwevegemsestraat een probleem is, moet dringend eens op stap in de eigen stad. Wat er zich bijvoorbeeld afspeelt in de wijk tussen de Rijselstraat, de Leie, het Rooseveldplein en de Papenstraat tart elke verbeelding. Sociaal werkers spreken van huisjesmelkers, matrassen die per nacht verhuurd worden,… Alle (stads)diensten moeten samen gericht inzetten om bepaalde stadsdelen snel uit de neerwaartse spiraal van armoede te halen. Dat moeten ze niet doen door (zoals in de Zwevegemsestraat) de armen te verdrijven, maar door de individuele situatie van de groep mensen die er leeft aan te pakken en te verbeteren.

Zullen we met deze aanzet de kinderarmoede volledig kunnen wegwerken? Ik vrees van niet. Toch denk ik dat het een basis is om op verder te werken. Ik kijk alvast uit naar andere voorzetten om het armoedeprobleem in Kortrijk, en niet alleen bij kinderen, aan te pakken.

PS: De uitspraak ‘zijn volwassenen daar niet zelf verantwoordelijk voor?’  die De Coene op WTV doet vind ik nogal kort door de bocht en suggestief. Ik hoop voor de Kortrijkzanen die in armoede leven dat het nieuwe stadsbestuur niet uitgaat van de ‘100% eigen schuld theorie’.

PS 2: De uitspraak: Minder investeren in design en meer in armoedebestrijding, in dat zelfde WTV gesprek, vind ik ook nogal kort door de bocht en licht populistisch.  Het aan elkaar binden van beide zaken vind ik intellectueel niet eerlijk. Te meer omdat zowel SP.a als Open VLD mee gewerkt hebben aan het merk ‘Kortrijk designstad’. De gestegen armoede is geen gevolg van het investeren in design.

PS 3: De focus op kinderen en bij uitbreiding gezinnen neemt niet weg dat er ook heel wat alleenstaanden in armoede zitten. Met dit artikel wil ik hun levensomstandigheden absoluut niet minimaliseren. De meeste voorstellen die hier boven staan zijn natuurlijk ook voor hen zinvol.  Voor de 120 daklozen die onze stad telt zal er een apart plan uitgewerkt moeten worden.

Advertenties

Een gedachte over “Kortrijkse kinderarmoede

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s