Een OC voor Fatima/Haantjeshoek?

Fatima is één van de 4 wijken (parochies) van Heule, in de volksmond: ‘den Haantjeshoek’. Er zijn ook nog Heule-Watermolen, Heule Centrum en Sente. Die laatste 3 beschikken over een OC of buurthuis. Het is een lokaal dat de verenigingen ter beschikking hebben om hun werking te ontplooien. De buurt kan er ook terecht om mee ‘hun buurt te maken’. De enige wijk die helaas geen buurthuis kreeg is Fatima.

Nochtans wonen er in de wijk vele 100den inwoners en komen er met de nieuwe verkaveling in de Moorseelsestraat nog heel wat inwoners bij in de komende jaren. Een pak meer dan Kooigem, dat wel (en terecht!) een buurthuis kreeg. Voor Groen Kortrijk is het uitbouwen van stevige buurtwerkingen de toekomst. De gebiedsgerichte werking zoals die de laatste 6 jaar werd uitgebouwd voldoet niet aan onze verwachtingen, dat kan je hier lezen.

Vanuit het geloof in de kracht van de inwoners van de stad/de wijken pleit Groen dan ook voor het uitbouwen van wijkwerkingen met wijkbudgetten, wijkplannen, echte wijkagenten en dienstverlening dicht bij de burger. Een overzicht van onze plannen met de wijken kan je hier vinden.

Als we die redenering doortrekken op de volledige stad wil dat zeggen dat de huidige indeling van de gebiedsgerichte werking herbekeken moet worden. Op die manier kan er gekozen worden voor een indeling gekozen worden die wel logisch is. Want wie begrijpt dat de inwoners van de Moorseelsestraat behoren tot Overleie? Niemand toch. Voor Heule zou het dus logisch zijn dat de Moorseelsestraat, De Guido Gezellelaan, de Garenstraat, de Vlasbloemstraat, De Herman Roelstraetestraat, de Ivo Vansteenkistestraat en de Bissegemsestraat samen de 4e wijk van Heule, Fatima dus, zouden worden.

Centraal in een wijk staat voor ons een buurthuis waar de inwoners en hun verenigingen terecht kunnen. Het enige argument dat de stad (CD&V eigenlijk) steeds naar voor schuift is dat er te weinig verenigingen zijn in de buurt. Op die manier kom je in een ‘kip of ei’-redenering. Hoe kan het verenigingsleven zich immers ontwikkelen als er geen infrastructuur is? Zal er door de enorme groep kinderen die o.a. in de nieuwe verkaveling is komen wonen, geen nood ontstaan naar een eigen jeugdwerking? Zijn de verschillende wijk- en buurtcomités dan geen volwaardige verenigingen voor de stad? En wat met de verenigingen die nu al bestaan? De buurt is alvast overtuigd van de nood aan een eigen buurthuis. Op die manier kunnen de inwoners hun buurt zelf mee in handen nemen.

Er zijn zelfs verschillende mogelijkheden die zo’n buurthuis relatief snel mogelijk maken. Er is de mogelijkheid om grond van de buurtschool te gebruiken (erfpacht,…), een deel van het klooster, geïntegreerd in het KTA,… Al deze locaties maken meteen dat het buurthuis meteen ook dubbel gebruikt kan worden.

Voor Groen is het duidelijk dat het uitbouwen van de wijkwerkingen met buurthuizen de toekomst is voor de stad. Wij geloven dus wél in een eigen buurthuis en buurtwerking voor Fatima.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s