En daar komen veel nieuwe Kortrijkse kinderen…

De resultaten die Kortrijk kan voorleggen als het over het aantal inwoners gaat zijn niet schitterend, verre van zelfs. Kortrijk heeft elk jaar min of meer het zelfde aantal inwoners (het ene jaar eens een paar meer en het jaar nadien dan weer wat minder). Wat echter opvalt is de ‘verarming’ en ‘vergrijzing’ van de bevolking. De dertigers trekken met hun gezin weg uit de stad en hun plaats wordt ingenomen door alleenstaanden, armen en ouderen.  Tot zover het gekende liedje over onze stad.

Toch is er ook ander nieuws te bespeuren op middenlange termijn. De studiedienst van de Vlaamse regering becijferde het één en ander dat je kan terug vinden in de beleidsbrief wonen 2011-2012. Het zijn cijfers die, ook in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen, onze aandacht verdienen. Een bespreking in detail kan je hier vinden.

Zo verwacht men tot 2018 een relatief beperkte groei (+2%) van de inwoners in Kortrijk, maar daarna tot in 2030 opnieuw een daling. Een tijdelijke groei dus. Op bovenstaande grafiek kan je duidelijk zien dat we de aansluiting met de andere centrumsteden  (behalve met Turnhout) helemaal verliezen.

Er komt dus een tijdelijke stijging van inwoners op ons af. Wat Kortrijk betreft kan je van een kleine babyboom spreken. Tegen 2017 verwacht de studiedienst van de Vlaamse regering een stijging met 17% van de 0 tot 2 jarigen in Kortrijk. Dat is 4% meer dan de verwachtingen voor gans Vlaanderen.  Volgens die zelfde prognose zou het aantal 2 tot 4 jarigen zijn hoogtepunt bereiken in 2019. Voor Kortrijk zouden er dan 20% meer kinderen in die leeftijdscategorie zitten. Voor de 5 tot 10 jarigen verwacht men een stijging met een piek van 14% in 2023 in Kortrijk. Het aantal extra jonge gezinnen piekt tegen 2020 met 9% extra.

Veel cijfers om een grote uitdaging voor onze stad zichtbaar te maken.  Ondanks de kwakkelende bevolkingsaantallen komt er een duidelijke Kortrijkse ‘jongerenpiek’ in de bevolking aan. Afhankelijk van de leeftijd verschuift die piek doorheen de tijd. Voor kinderen van 0 tot 2 jaar komt die in 2017, voor 2 tot 4 jarigen komt die in 2019 om dan in 2024 te pieken voor de 5 tot 10 jarigen.

Onderstaande grafiek toont de prognoses voor de ‘jonge gezinnen’ waar kortrijk in 2018 piekt met 9% extra.

Er zijn natuurlijk ook de cijfers m.b.t. de vergrijzing van de bevolking. Tegen 2030 mogen we in kortrijk 25% meer 65-plussers verwachten. Daarover zal ik later nog eens een stukje schrijven.

Samengevat komt er behoorlijk grote uitdaging op ons af. Want die 17% meer 0 tot 2 jarigen zullen kinderopvang nodig hebben. De 20% extra 2 tot 4 jarigen zullen op hun beurt een kleuterklas nodig hebben en de 14% 5 tot 10 jarigen zullen naar een lagere school moeten gaan. Daarnaast zullen die kinderen willen spelen in de publieke ruimte, het zwembad willen gebruiken en naar de jeugdbeweging of sportclub gaan. Het onderwijsaanbod, de opvangvoorzieningen, de publieke ruimte en de vrijetijdsmogelijkheden zullen dus stevig uitgebreidt moeten worden.

Door de gezinsverdunning zijn er de laatste jaren heel wat extra ‘wooneenheden’ nodig gebleken en gecreëerd in Kortrijk. Wie af en toe eens in Heule komt heeft kunnen vaststellen dat er enorm veel huizen en verkavelingen zijn bijgekomen. Toch valt op dat in die zelfde noordrand de extra publieke ruimte heel beperkt is, nl de uitbreiding van De Warande. Bovenstaande cijfers maken duidelijk dat die inspanning onvoldoende is. Er zal veel meer publieke (groene)ruimte voorzien moeten worden voor deze nieuwe inwoners in onze stad.

Daarnaast is het schoolaanbod niet toegenomen en zijn er geen extra vrijetijdsmogelijkheden gekomen. Misschien is ook nog wat vroeg om ze nu al op te starten, de groei is immers nog niet begonnen (of slechts een klein beetje). Maar in de bouwwoede die het huidige stadsbestuur kenmerkt wordt ook weinig ruimte vrij gelaten voor het invullen van deze collectieve behoeftes. De volgende meerderheid in kortrijk zal daar hopelijk verandering in brengen.

De gemeenteraadsverkiezingen zal onze blik wellicht op zeer korte termijn zetten en niet op de periode tot 2030. Toch moeten we verstandig zijn en nu anticiperen op de ‘jongerenpiek’ die er aan komt in onze stad.  Daarom moet er:

–        Meer publieke en groene ruimte komen, ook in het noorden van de stad.

–        Meer plaatsen in de kinderopvang en scholen komen om deze piek op te vangen. Of ze moeten op zijn minst voorzien worden. Bestaande scholen en opvanginitiatieven die inspanningen leveren moeten maximaal ondersteund worden door de stad.

–        Het vrijetijdsaanbod en de nodige infrastructuur er voor moet nu reeds voorzien worden. Desnoods moeten stukken grond gereserveerd worden voor deze toekomstige behoefte.

–        De mobiliteitsuitdagingen die door deze piek ontstaan (drukte rond scholen, extra nood aan infrastructuur voor zwakke weggebruikers,…) moeten nu reeds meegenomen worden in het gevoerde mobiliteitsbeleid.

Veel werk aan de winkel dus om Kortrijk klaar te maken voor deze ‘jongerenpiek’. Ik ken alvast één partij die daar wil aan meewerken.

Advertenties

Een gedachte over “En daar komen veel nieuwe Kortrijkse kinderen…

  1. Kortrijk heeft zeker mogelijkheden om werk te maken van een stevig jeugd- en jongeren- en gezinsbeleid.
    * Groene openbare ruimte: er zijn de niet ingerichte 19 hectaren groene ruimte in het Noorden, er is het Groen-Lint zuid dat te weinig inzet op de jeugd-noden, er is het Preshoekbos dat heel veel mogelijkheden biedt, er zijn de blauw-groene aders door Kortrijk en deelgemeenten (vb. Leie-, Markebeek-, Heulebeek-, Neerbeekvallei waar te weinig aandacht wordt aan gegeven).
    * Spelen: er zijn de mogelijkheden om speelnetwerken en speelroutes te ontwikkelen in de stad/ deelgemeenten op basis van het geïnventariseerde trage-wegen netwerk, gebouwen voor jeugdorganisaties verdienen, net zoals bij de OC’s, een prmanente en systematishe opvolging en aanpassing.
    *Mobiliteit: onze Kortrijkse auto-mobiliteit verdient een ombuiging met de realisatie van fietsnelwegen van en daarop geënt en verbonden en fietswegennetwerk dat belangrijke plaatsen vb. scholen hiermee verbindt.
    Verbinden en versterken van wat is kan reeds een belangrijke stap vooruit betekenen, alleen moet er een wil zijn om hier werk van te maken. Jongeren laat u horen!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s