Het Kortrijkse stadsbestuur ligt niet wakker van uw gezondheid.

Er is de laatste dagen weer heel wat te doen over het fijn stof in de lucht. Dat is volgens mij meer dan terecht. Het is overduidelijk dat het inademen van fijn  stof erg schadelijk is, veel fijn stof is dus ongezond. Laat de streek rond Kortrijk nu net één van de regio’s zijn waar er erg vaak te veel fijn stof is. Volgens De Europese Unie mag deze dag-grens-waarde niet meer dan 35 keer (dagen) per jaar overschreden worden. Dit jaar is de norm al 45 keer overschreden (nog geen 77 keer zoals in het topjaar 2007, maar toch). Sinds 2005 overschrijden we elk jaar de norm meer dan 35 keer (behalve in 2008 en 2010). Ik dacht dat ze bij Open VLD altijd de Europese richtlijnen wilden volgen?! Of telt dat niet als het over de gezondheid van onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen gaat?

Schadelijk voor iedereen:

Fijn stof is uitermate schadelijk. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.  Ik wil dit blogstukje dan ook beginnen met een citaat dat je terug kan vinden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be):

Fijn stof is heel gevaarlijk voor onze gezondheid – zowel op korte als op lange termijn.

Kortetermijneffect

Grootschalige gezondheidsstudies uit Noord-Amerika en Europa leggen een verband tussen korte periodes van luchtvervuiling (24 uur) en gezondheidseffecten op korte termijn. Het aantal luchtwegenklachten stijgt en leidt tot meer spoedopnamen. Luchtwegeninfecties en astma worden erger, mensen hoesten meer en het gebruik van geneesmiddelen die de luchtwegen verwijden neemt toe. Heel wat studies verbinden acute blootstelling aan fijn stof van PM10 en PM2.5 ook met vervroegd overlijden. Dat is vooral het geval bij ouderen met hart- en longproblemen. Bij kinderen vermindert fijn stof de longfunctie bij TSP-concentraties boven de 180 μg/m3 of wanneer er meer dan 110 μg/m3 inadembare deeltjes (PM10) zijn.

Langetermijneffect

Fijn stof is ook op langere termijn ongezond. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) meldt een verminderde longfunctie en een stijgend aantal chronische luchtwegenaandoeningen, zoals bronchitis en emfyseemastma. Het WGO en andere onderzoeksinstellingen schatten dat de levensduur met één tot drie jaar verkort. De MIRA-T 2002-studie berekende voor Vlaanderen een verlies van een kwart tot een derde levensjaar. Die studie ging uit van een levenslange blootstelling aan de huidige PM10-concentraties.

De oorzaken:

Wetenschappelijk onderzoek is duidelijk over de oorzaken.  De grootste oorzaken zijn:  het verkeer (40%), de industrie (23%) en de landbouw (20%).  Daarnaast zijn de huishoudens zelf natuurlijk ook mee oorzaak.  Een probleem met vele veroorzakers zal dan ook opgelost moeten worden door veel verschillende partijen.

En dan het Kortrijkse beleid:

– In Kortrijk wil men het gebruik van de auto (ook voor korte afstanden) aanmoedigen. Het mobiliteitsplan van Schepen Leleu is duidelijk: er moeten niet minder auto’s naar onze binnenstad komen. Ook de ambities naar het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers zijn zeer beperkt. Voor Leleu moet het mobiliteitsbeleid niet bijdragen tot de oplossing van dit probleem.

– Ook rond het aanleggen van compenserende groene zones blijft het windstil in onze stad. Er is een beetje roering in het zuiden van de stad waar men een reeds lang beloofd bos begint aan te planten en binnenkort komt er een klein stukje Warande bij. Aan de andere kant werden de bomen van de Lange Munte gekapt en het Heulebeekproject wordt maar niet gerealiseerd,..  Dus ook van de kant van leefmilieu moeten we niets verwachten.

– Een andere bron van vervuiling zijn de huishoudens die vaak (en terecht) hun huis verwarmen. Een stad zou isolatie en dergelijke kunnen ondersteunen om zo het stoken te beperken. Wat doen we in Kortrijk? We schaffen de premies voor renovatie af. Daarnaast worden er steeds bijkomende industriezones gemaakt (terwijl de oude soms voor de helft leeg staan). Dus ook van de ruimtelijke ordening  en Maddens  moeten we het niet verwachten in Kortrijk.

Een nieuw verhaal:

Daarom is er nood aan een nieuw verhaal. Een verhaal waar men wel rekening houdt met de belangen van de inwoners van de eigen stad en dat de gezondheid van kinderen ─ die het gevoerde beleid niet kunnen wegstemmen ─ wel belangrijk vindt.  Daarom alvast enkele suggesties:

– Een radicale ommezwaai in het mobiliteitsbeleid. Prioriteit aan de voetgangers en fietsers in het centrum.  In plaats van steeds nieuwe parking te creëren moet er stevig geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer. Het autovrije en autoluwe stuk van de binnenstad moet groter. Een overslagsysteem aan de stadsrand moet de vrachtwagens uit de stad houden, de luchthaven van Wevelegem die nutteloos is moet ook dicht als één van de bronnen van fijn stof,…

– Wat de ecologische ambities betreft is ook een radicale ommezwaai nodig. Tijd om onze stad te omgordelen met een groene ring (Groen lint zuid  en het nog aan te leggen groen lint noord met elkaar verbinden). Ook de belofte om de geschrapte gewestwegen te vervangen door groene zones moet uitgevoerd worden.

– Het gevoerde ruimtelijke ordeningsbeleid is van schabouwelijke kwaliteit. Vernieuwende woonformules worden verboden (opdelen van een huis in verschillende woonunits), de nieuwbouwwijken schieten als paddenstoelen uit de grond, de premies worden afgeschaft,… Daarom moet er een vast premiestelsel komen dat renovatie tot de norm maakt en dat specifiek de enrgieverslinders aanpakt. Ik verwacht van de stad ook een voortrekkersrol in het experimenteren met nieuwe woonformules.

– Het spreekt voor zich dat er binnen het college van burgemeester en schepenen gestreefd wordt naar een geïntegreerde visie om het fijn stof probleem aan te pakken.

Het mag duidelijk zijn dat het ‘fijn stof’ geen detailprobleem is. De gezondheidseffecten zijn enorm en de ongezonde woonomgeving schrikt ook mensen af om in onze stad te komen wonen. En dat is in een stad die leegloopt echt wel een probleem. Tijd voor verandering dus! Want een stad moet belang hechten aan de gezondheid van haar inwoners!

Advertenties

Een gedachte over “Het Kortrijkse stadsbestuur ligt niet wakker van uw gezondheid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s