Het nieuwe mobiliteitsplan: Stand stil ²

Volgende week maandag staat het mobiliteitsplan van de stad Kortrijk op de Gemeenteraad geagendeerd. Ik heb me  door het saai en slecht geschreven boek geworsteld.

Het Mobiliteitsplan leest als een zielloze catalogus van resultaten van studies allerhande. Een echte visie en straffe doelstellingen ontbreken helaas. Een paar algemene ambities zoals: het autoverkeer in de binnenstad met 25% verminderen, het aandeel van het openbaar vervoer laten stijgen tot 25% ,…) ontbreken. Helaas.  In sommige stukken gaat men zelfs gewoon terug grijpen naar de zelfde doelstellingen (die dus niet gehaald werden) uit het vorige mobiliteitsplan. Op pagina 91 lees je letterlijk: de geplande acties betreffende de herwaardering van verschillende doortochten/dorpskernen (uit het vorige beleidsplan) worden overgenomen in de nieuwe actietabel. Dat is wat men bedoeld met planlast. Plannen om te plannen, maar niet om uit te voeren.

Het plan is daarnaast erg onoverzichtelijk geschreven. Alles staat door elkaar en het is niet mogelijk om per vervoersmiddel een overzicht te krijgen van de ambities. Wellicht tracht men zo de zeer beperkte inspanningen voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer te maskeren.  Een gemiste kans. Een overzicht van de zwakheden die ik er tijdens een eerste lezing kon uithalen:

Het huidige beleid is niet succesvol:

Op pagina 17 lezen we: voor geen enkele categorie (van ongevallencijfers) is er tussen 2004 en 2009 een significante stijging of daling vastgesteld. Dat is alvast duidelijk, het gevoerde beleid werpt geen vruchten af. De gevaarlijke punten wil men wegwerken tegen 2018 (dat wordt dus 6 jaar binnen blijven?).

We citeren nog even (p.24): Idealiter wordt het langparkeren buiten het centrum gehouden en is enkel kortparkeren in de stad toegelaten. Dit is echter geen realistische doelstelling zolang het autovriendelijk parkeerbeleid binnen het centrum niet drastisch verandert. Enige euforie maakt zich meester over mezelf. Zou er dan toch inzicht komen? Alweer helaas. Want enkele zinnen verder lezen we: “dat het aantal parkeerplaatsen binnen de R36 niet mag stijgen”. Ironisch genoeg gebruiken ze voor die aanpak de term “stand still principe”, duidelijker kan het niet….

Zone 30:

We lezen op pagina 92: Uit gegevens van het meldpunt blijkt echter dat snelheid een van de meest voorkomende oorzaken van klachten is. Bart Caron achterhaalde vorige week nog dat er in Kortrijk in de zone 30 (bijna) nooit geflitst wordt. Dat is nogal moeilijk te rijmen met elkaar. Of is verkeersveiligheid niet belangrijk voor CD&V en VLD? Ze kunnen er nochtans hun zo geliefde camera’s voor inzetten. Aan de prioritaire behandeling voor scholen zouden de jeugdlokalen toegevoegd moeten worden. Ook jeugdbewegingen hebben recht op een veilige (en dus trage) omgeving. Ook hier ontbreekt een duidelijke visie die gedeeld wordt binnen alle diensten. Of is de huidige meerderheid akkoord met de politiecommissaris die hoe langer hoe meer een losgeslagen projectiel blijkt te zijn. Ik ben alvast voorstander van een strikte handhaving.

Openbaar vervoer:

Nu gebeuren 9,8%  van de verplaatsingen (in de vrijetijd) en 9,1% van de verplaatsingen( in het woon-werk/woon-school verkeer) met het openbaar vervoer. Het streefdoel wordt 15% (p.60). Dat is erg mager als je weet welke percentages andere steden halen: Antwerpen (29%/33%), Leuven (24%/21%) of Gent (26%/25%).  Een erg magere ambitie dus. In een stad als Brugge zit men rond de 15% maar daar scoort de fiets gemiddeld 10% hoger. Volgende zin is erg pijnlijk om te lezen: het aandeel van het openbaar vervoer is laag: alleen Roeselare scoort nog slechter (van de centrumsteden). Is dat de positie die we met het mobiliteitsbeleid in kortrijk willen innemen?

Vrije ruimte voor het openbaar vervoer is onontbeerlijk. Het is dan ook onbegrijpelijk dat bepaalde mogelijkheden (het 1 richting maken van de Doorniksestraat (i.f.v. een vrije busbaan) niet versneld worden doorgevoerd. Nu worden dergelijke ideeën verbannen naar Masterplannen allerhande op (erg) lange termijn.

De fiets:

Op pagina 85 lezen we een uiterst vreemd idee: Het park en bike idee in de Graaf de Smet de Nayerlaan + Weverstraat en Herdersstraat. De bedoeling si om daar auto’s  te laten parkeren (in een park en woongebied?)  om de automobilisten hun weg veder af te laten leggen per fiets. Na het voorstel van Wout Maddens om de R36 door het Astridparkt te laten lopen probeert Schepen Leleu het nog wat zotter  te maken. Een park en woongebied omvormen tot  parking? Veel gekker moet het volgens mij niet meer worden!

Het plan maakt op pagina 22 een inventaris van de stukken fietsinfrastructuur die er extra moeten komen of aangepakt moeten worden. Van de bijna 20km extra fietspaden die men in kaart heeft gebracht wil men er over 3 jaar  welgeteld 4 aangelegd hebben, voor de infrastructuur die verbeterd moet worden (41 km) wil men er 9 aanpakken over drie jaar. Van een erg beperkte ambitie gesproken.

De getrapte aanpak (pagina 42) maakt duidelijk dat men in eerste instantie door het inzetten van de Ruimtelijke Ordening de gemotoriseerde verplaatsingen wil voorkomen. In 2e instantie door het financieel onaantrekkelijk maken (ruikt men geld?) en pas dan door zacht weggebruik aantrekkelijk te maken.  En nog minder prioritair is het aantrekkelijk en milieuvriendelijk maken van het openbaar vervoer.  Ik vind persoonlijk dat het zacht weggebruik een stuk hoger mag staan in de lijst.

Parkeren:

Achterover vallen doe ik helemaal op pagina 106. Daar wordt het STOP principe voorgesteld als één van de uitgangspunten (voetgangers, fietsers en openbaar vervoer moeten voorrang hebben op auto gebruikers). Een principe dat onder mobiliteitsdeskundigen al enige tijd de norm is, maar waar Kortrijk nog nooit een begin van enig inzicht in heeft getoond. Wel integendeel, het huidige beleid plaatst de auto nog steeds centraal  en als er dan nog ruimte over is dan kan er mogelijks iets voor zwakke weggebruikers of het openbaar vervoer. Ook dit mobiliteitsplan blijft (behalve dan deze ene vermelding) uitgaan van een centrale plaats voor de auto.  Net zoals in het coalitieakkoord tussen CD&V en VLD staat er ook in dit plan dat de bovengrondse parking zal afnemen (er is nu immers een restcapaciteit van 16%). Helaas heeft men daartoe nu al bijna 5 jaar de kans gehad en heeft men niets gedaan.  Het huidige parkeerbeleid is een echt drama. Het lokt auto’s massaal naar de binnenstad en maakt elke vorm van openbaar vervoer onmogelijk of onnuttig. In het plan geen duidelijke nieuwe richting….Alweer helaas.

Wonen in de stad:

Op pagina 26 lezen we dat 2500 auto’s in een straat de maximale capaciteit is i.f.v leefbaarheid. Deze cijfers zijn gebaseerd op de huidige metingen. Iets meer ambitie om de woonbuurten in de stad leefbaarder te maken lijkt mij geen nodeloze doelstelling.  We moeten dit getal omlaag krijgen, je de zelfde ambitie stellen als wat je op vandaag haalt is niet echt wenselijk. De stad loopt leeg lieve heren en dames van CD&V en VLD. Je zal hem leefbaar moeten maken en dat kan niet met 2500 auto’s per dag!

Doorgaan tot morgen:

Blogstukken moeten doorgaans kort zijn. Het is een basisregel die ik (al te vaak) negeer. Ook nu weer. Ik kan het mobiliteitsplan nog pagina’s lang verder in detail bespreken. Maar hoeveel lezers halen dan nog het einde van dit stuk? Samengevat kan je stellen dat het nieuwe mobiliteitsplan geen greintje ambitie in zich heeft, niet van visie getuigd en een gemiste kans is. En ja het is de plicht van de oppositie om oppositie te voeren. Toch ben ik in deze vooral als burger verontwaardigd. Het is voor iedereen al jaren duidelijk dat het huidige mobiliteitsbeleid niet werk en er dringend nood aan is aan meer en nieuwe visie. Het nieuwe mobiliteitsplan gaat verder op de (doodlopende) ingeslagen weg.  Het is jammer dat CD&V en VLD bewust kiezen om door te gaan met een voorbijgestreefde mobiliteitsvisie die de stadsvlucht aanmoedigt i.p.v. aanpakt.

Hier kan je een blogstuk lezen met een aantal suggesties i.v.m. het mobiliteitsbeleid in de stad Kortrijk.

Ik wil ook nog even opmerken dat het alles behalve ethisch is om het mobiliteitsplan (heel duur) te laten verfilmen door een vereniging waar je zelf voorzitter van bent. Van belangenvermenging gesproken…

Advertenties

3 gedachtes over “Het nieuwe mobiliteitsplan: Stand stil ²

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s