Kortrijk na 2012 (7): Veiligheid

De laatste maanden is “veiligheid” weer een “hot” thema aan het worden. Wellicht zitten de nakende gemeenteraadsverkiezingen van 2012 daar voor iets tussen. Extremistische partijen zoals Vlaams Belang en NVA weten dat ze met hun flauw populistische discours kiezers kunnen winnen. De echte samenlevingsproblemen oplossen kunnen ze er niet mee, maar dat is iedereen al weer vergeten in 2018.

In een stad als Kortrijk zijn NVA en Vlaams Belang samen eigenlijk niet zo groot, dus hun discours zal het verschil niet maken. Veel beangstigender is het dat ook Open VLD mee gaat in deze geldingsdrang. CD&V blijft vaak op de vlakte maar keurt het huidige repressieve beleid telkens mee goed. Er zijn veel meer camera’s gekomen, de (hang)jongeren worden geviseerd en de angst voor Noord-Fransen wordt gecultiveerd. Kortrijk is er niet veiliger mee geworden, de rechtse politici misschien iets populairder. De ramkraken verplaatsen zich naar de deelgemeentes zonder camera’s of gaan we overal camera’s hangen? En wie gaat die beelden bekijken en wie betaald dat soort soort onzinnigheden?

Het huidige beleid gelooft dat er via repressie oplossingen kunnen komen. Ik ben er van overtuigd van het tegendeel. Er komt geen oplossing, de criminaliteit daalt niet en ook het (onverzadigbare) onveiligheidsgevoel neemt niet af. Het vreemde is, dat nu het duidelijk geworden is dat de “oplossingen” niet werken, het geweer niet van schouder wordt veranderd. Wel integendeel, er blijven camera’s bij komen en er worden steeds meer groepen (jongeren, allochtonen,…) veelvuldig gecontroleerd. Het idee van “politie van de gemeenschap” geraakt steeds verder op de achtergrond. Het is belangrijk dat we het huidige beleid objectief evalueren (is de criminaliteit gedaald met camera’s? Is het onveiligheidsgevoel gedaald? …) om dan ook bij te sturen.

Criminaliteit kent vele oorzaken. En alvorens de rechtse politici mij weer in het hoekje van de wereldvreemde naïveling steken toch even dit: als er criminaliteit is dan moet die bestraft worden. Maar er zijn toch een aantal voorwaarden aan het veiligheidsbeleid. Ten eerste moeten de acties in verhouding staan met de feiten. De VIP behandeling voor jongeren is een voorbeeld van totaal buiten proportionele actie voor een heel klein probleem. Het is alsof je het leger laat ingrijpen bij een burenruzie. Ik geloof in een aanpak van de individuen die de regels overtreden zonder dat we hele groepen moeten stigmatiseren. Het is vreemd dat net VLD, die toch het collectief wil vervangen door allemaal individuen, bepaalde groepen aan valt. Plots is er geen individuele verantwoordelijkheid meer en is het behoren tot een groep (Fransman, allochtoon, jongeren,…) determinerend. Heel erg vreemd en vooral bijzonder inconsequent.  Ook de sociaal-economische oorzaken moet aangepakt worden (werkloosheid, generatiearmoede, sociale cohesie,…). De voedingsbodem voor asociaal gedrag moet weggewerkt worden, enkel zo krijgen we de problemen echt opgelost.  Dat de stad Kortrijk maar halfslachtig kiest voor het buurtgericht werken is dan ook erg pijnlijk.

Verdraagzaamheid moet je stimuleren en niet zelf de angst zaaien. Zowel NVA als VLD keerden zich onlangs tegen de promocampagne die werd gevoerd in het Noorden van Frankrijk. Het argument was “door dat te doen lok je de criminelen naar hier”. Dat is natuurlijk compleet van de pot gerukt. Misschien moet je dan ook verbieden dat ze daar op Kortrijkse websites kunnen kijken want ze zouden wel eens kunnen zien wat ze hier allemaal kunnen komen pikken. Het enige wat je bereikt is dat de angst voor de ander groeit. Een lokaal bestuur moet met een open vizier de dingen bezien en niet zelf de angst zaaien. Het lokale veiligheidsbeleid in Kortrijk is verworden tot angstmanagement en werkt niet langer aan oplossingen. Als schepen Maddens  (Open VLD) zegt dat er een relatie is tussen het aantal allochtonen en de stijgende criminaliteit dan creëert hij zelf de angst en het racisme zonder ook maar één oplossing aan te brengen. Wie heef daarbij gewonnen? Wellicht enkel schepen Maddens zelf die een aantal xenofobe stemmers heeft kunnen overtuigen.

één van de begrippen dat steeds vaker opduikt is “overlast“. Zelfs de Raad van state gaf in een advies aan dat deze term onbruikbaar is wegens veel te onduidelijk. Ik stel voor dat een Kortrijks veiligheidsbeleid de term dan ook niet meer gebruikt. Enkel voor een lijst van concreet omschreven handelingen kan er via het systeem van de Gemeentelijke administratieve sanctie worden gewerkt. Anders ontstaat er willekeur en dat kunnen we missen als kiespijn.

Zoals reeds eerder gezegd ben ik van mening dat een verbeterde sociaal economische toestand de criminaliteit kan doen dalen. In combinatie met een leefbare, diverse en aangename stad zal de criminaliteit dalen. De “sociale sector” heeft een belangrijke rol te spelen in het empoweren van de sociaal zwaksten in Kortrijk. Ze moeten dat kunnen doen in een omgeving waar vertrouwen centraal staat en waar er de nodige niet politionele ruimte is.

De politie wordt op vandaag te veel ingezet op zaken die veel te weinig opbrengen (VIP controles, e.d.) Daardoor is er geen tijd om aanwezig te zijn op bvb fuiven. De politie van Kortrijk ontloopt haar eigen rol daar. Moesten er op grote fuiven standaard 2 agenten aanwezig zijn (zelfs ergens achteraan in een hoekje) die kunnen ingrijpen als er iets gebeurd dan zouden de fuiven veiliger worden. Het safe-party-zone systeem legt de verantwoordelijkheid bij de organiserende jongeren en neemt ze weg bij de politie. Een echt ongezonde keuze die tekenend is voor het huidige beleid. Ik ben er voorstander van om het Safe Party zone systeem af te schaffen.

De effectieve criminaliteit moet aangepakt en bestraft worden. De uitgesproken straffen moeten uitgevoerd worden,… zaken waar de stad Kortrijk helaas niet veel kan aan doen maar die natuurlijk erg belangrijk zijn om geen gevoel van straffeloosheid te creëren. Het is onze eigen burgemeester die dat moet realiseren in de federale regering (en een echt succesverhaal kunnen we dat niet noemen). De echte criminaliteit moet ook voor mij streng aangepakt worden.

Het is de laatste jaren ook schering en inslag geworden om burenruzies en kleine conflicten te gaan uitvechten voor de rechtbank en via politie. Ik ben er voorstander van om binnen de stedelijke administratie een bemiddelingspool op te richten van ambtenaren die bemiddelen bij dergelijke kleine conflicten. Ze kunnen hun opdracht aanvatten bij kleine ergernissen, situaties die als overlast gepercipieerd worden en bij burenruzies. Hun bemiddelingsopdracht moet voorkomen dat conflicten escaleren en dat er blijvende schade ontstaat aan de mogelijkheid om nog “samen te leven”.

Veiligheid en ruimtelijke ordening gaan ook hand in hand. Straten waar alleen winkels of kantoren en zijn en er geen mensen meer wonen nodigen uit tot criminaliteit. Er moet een beleid worden gevoerd dat deze functies zo veel mogelijk vermengd met elkaar. Zeker in de binnenstad moeten we buurten met enkel een handels- of kantoorfunctie vermeiden. Een pleintje met 1 functie moet natuurlijk wel nog kunnen, maar geen lange linten door de stad of hele wijken.

Het belangrijkste stuk van de politie moet de wijkpolitie zijn die in  nauw contact staat met de burger. Een politieman of vrouw met een lokaal netwerk dat in eerste instantie via bemiddeling kan optreden. En wijkpolitie moet er in alle wijken zijn. Dus ook basispolitiezorg in moeilijke wijken, ook daar (of zeker daar) hebben ze recht op nabije politie. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er op Kortrijks niveau ook werk gemaakt moet worden van het aanpakken van de “zwaardere criminaliteit”.

Een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk. Al te lang hebben de rechtse partijen dit thema naar zich toe getrokken en zijn ze er slapend rijk mee geworden. Het rechtse beleid is grotendeels mislukt en het is dan ook tijd voor verandering. Tijd om te investeren in oplossingen die wel werken. Ik ben er alvast klaar voor. De noodzakelijke verandering zal niet van de rechter zijde komen. Daar geloven ze in repressie, camera’s, VIP, discriminatie en angst. Tijd voor een links (Groen!) en efficiënt veiligheidsbeleid.

PS. Thema’s zoals verkeersveiligheid behandel ik in andere stukken.

Advertenties

2 gedachtes over “Kortrijk na 2012 (7): Veiligheid

 1. Met vertraging maar ook belangstelling uw bijdrage over veiligheid gelezen. Omdat de tekst zo lang (en ook zo ongestructureerd) is, geef ik mijn bemerkingen in schuifjes. Dat maakt het voor de lezer iets eenvoudiger om volgen.

  U schrijft: De laatste maanden is “veiligheid” weer een “hot” thema aan het worden. Wellicht zitten de nakende gemeenteraadsverkiezingen van 2012 daar voor iets tussen.

  Gezien dit al uw zevende bijdrage is over ‘Kortrijk na 2012’ neem ik aan dat
  u zelf al behoorlijk last hebt van verkiezingskoorts? En blijkbaar gaat u ook met de stroom mee en schrijft u nu over ‘veiligheid’? Omdat het ‘hot’ is.

  U schrijft: Extremistische partijen zoals Vlaams Belang en NVA weten dat ze met hun flauw populistische discours kiezers kunnen winnen. De echte
  samenlevingsproblemen oplossen kunnen ze er niet mee, maar dat is iedereen al weer vergeten in 2018.

  Een partij zomaar, zonder bewijzen of zonder illustraties en argumenten,
  veroordelen als zijnde ‘extremistisch’ lijkt mij heel erg goedkoop en…. flauw populistisch. De pot verwijt de ketel?

  U schrijft: In een stad als Kortrijk zijn NVA en Vlaams Belang samen eigenlijk niet zo groot, dus hun discours zal het verschil niet maken.

  Groen! is in Kortrijk met 3 gemeenteraadsleden ook niet zo groot, dacht ik. Volgens uw ijzeren logica zal die partij dus ook het verschil niet maken…. Samen met SP.a heeft de progressieve fractie 8 zetels. Dat zijn er 3 meer dan het VB, maar nog altijd een minderheid. Hoe het na oktober 2012 zal zijn, kan nog niemand voorspellen. Of kent u de uitslag van de volgende verkiezingen al? U houdt er blijkbaar geen rekening mee dat een ‘rechtse coalitie’ van Vlaams Belang en NV-A samen wel eens (veel) groter dan de progressieve fractie zou kunnen uitvallen. Uw uitspraak over het gewicht van Vlaams Belang en NVA klinkt dan ook bijzonder zelfgenoegzaam. De ‘vijand’ zo denigrerend benaderen is, vanuit electoraal en strategisch standpunt, een blunder van formaat.

  U schrijft: Veel beangstigender is het dat ook Open VLD mee gaat in deze geldingsdrang. CD&V blijft vaak op de vlakte maar keurt het huidige repressieve beleid telkens mee goed. Er zijn veel meer camera’s gekomen, de (hang)jongeren worden geviseerd en de angst voor Noord-Fransen wordt gecultiveerd. Kortrijk is er niet veiliger mee geworden, de rechtse politici misschien iets populairder.

  Hoe weet u dat Kortrijk niet veiliger geworden is?!? Ik denk dat de cijfers
  over de jaren heen juist aantonen dat Kortrijk er, wat veiligheid betreft,
  de laatste jaren zeker niet op achteruit is gegaan…. (cfr. de
  veiligheidsmonitor en de criminaliteitsbeeldanalyse) Wat u hier doet is
  juist het rechts discours bevestigen…. Wat wel een realiteit is, is dat de
  media ‘veiligheid’ tot een thema opkloppen en zo het onveiligheidsgevoel
  versterken.Daar zwijgt u echter in alle talen over. Dat is op zijn minst
  ‘vreemd” te noemen.

  U schrijft: De ramkraken verplaatsen zich naar de deelgemeentes zonder camera’s

  Dat is nu eens het soort ongenuanceerde paniekzaaierij die ik eerder van het Vlaams Belang en de gazetten verwacht…

  U schrijft: of gaan we overal camera’s hangen? En wie gaat die beelden bekijken en wie betaald dat soort soort onzinnigheden?

  Een terechte opmerking. Hoewel ik ‘onzinnig’ niet het juiste woord vind.

  U schrijft: Het huidige beleid gelooft dat er via repressie oplossingen kunnen komen. Ik ben er van overtuigd van het tegendeel. Er komt geen oplossing, de criminaliteit daalt niet en ook het (onverzadigbare) onveiligheidsgevoel neemt niet af.

  De meest recente cijfers vertellen iets anders: het onveiligheidsgevoel is
  afgenomen en de criminaliteit niet gestegen…..Tenzij u de gazetten gelooft. Die berichten wel buitenmate over (on)veiligheidsitems en scheppen zo een onveilheidsgevoel. Of dat verhoogd veiligheidsgevoel (cfr de veiligheidsmonitor) het gevolg is van de uitgevoerde ‘repressie’ is weer een andere zaak. Ik ken in ieder geval geen studies die dat aantonen. Maar het kan waar zijn.

  U schrijft: Het vreemde is, dat nu het duidelijk geworden is dat de “oplossingen” niet werken, het geweer niet van schouder wordt veranderd. Wel integendeel, er blijven camera’s bij komen en er worden steeds meer groepen (jongeren, allochtonen,…) veelvuldig gecontroleerd. Het idee van “politie van de gemeenschap” geraakt steeds verder op de achtergrond. Het is belangrijk dat we het huidige beleid objectief evalueren (is de criminaliteit gedaald met camera’s? Is het onveiligheidsgevoel gedaald? …) om dan ook bij te sturen.

  Is dat wel zo, dat de oplossingen niet werken? Hoe weet u dat? Hebt u
  bewijzen van dat falen? Hard roepen zoals u doet, is voor mij nog altijd geen argument. Het is verder ook onvoldoende om een verband te leggen tussen camera’s en een eventuele daling van de criminaliteit. Je moet een oorzakelijk verband leggen. En dat is niet zo eenvoudig. De criminaliteit kan gestegen of gedaald zijn onder invloed van factoren die zelfs helemaal niets met die camera’s te maken hebben. De installatie van meer camera’s wekt dan misschien de valse indruk dat het veiliger is maar daar heeft het misschien helemaal niets mee te maken.In de eerste plaats zou er meer en beter onderzoek moeten gebeuren.

  U schrijft: Criminaliteit kent vele oorzaken.

  Hier had een uitgebreid stuk over die oorzaken horen te staan. In de
  plaats daarvan volgt een onnodige, defensieve, sneer richting ‘rechts’. Een
  gemiste kans.

  U schrijft: En alvorens de rechtse politici mij weer in het hoekje van de wereldvreemde naïveling steken toch even dit: als er criminaliteit is dan moet die bestraft worden.

  Het verband met de zin daarvoor (en de daaropvolgende) ontgaat mij volkomen. U hoeft zich trouwens niet te verantwoorden voor eventuele naïviteit. Wat anderen daarvan denken, daar moet u boven staan. Uw obsessie voor ‘rechtse politici’ is trouwens een holle slogan waarmee u niets bewijst. Ik ben ook niet zo zeker dat criminaliteit altijd moet bestraft worden, zoals u stelt. Een voorbeeld: is een druggebruiker gebaat bij een straf? Is de samenleving gebaat bij de bestraffing van een druggebruiker? Misschien is legalisering van bepaalde drugs zelfs een veel betere oplossing. Uw uitspraak ‘als er criminaliteit is dan moet die bestraft worden’ getuigt dan ook niet van erg genuanceerd denken en is in de grond even repressief als de houding van de politie tegenover hangjongeren of het Safe Party zone label. Of de houding van het Vlaams Belang, waar u zich zo tegen verzet.

  U schrijft: Maar er zijn toch een aantal voorwaarden aan het veiligheidsbeleid. Ten eerste moeten de acties in verhouding staan met de feiten. De VIP behandeling voor jongeren is een voorbeeld van totaal buiten proportionele actie voor een heel klein probleem. Het is alsof je het leger laat ingrijpen bij een burenruzie.

  Daar geef ik u volledig gelijk in. Net zoals met dat Safe Party Zone-label.

  U schrijft: Ik geloof in een aanpak van de individuen die de regels overtreden zonder dat we hele groepen moeten stigmatiseren.

  Zoals groepen van ‘rechtse politici’? Uw tekst staat bol van dergelijke
  veralgemeningen* *en stigmata.

  U schrijft: Het is vreemd dat net VLD, die toch het collectief wil vervangen door allemaal individuen, bepaalde groepen aan valt.

  Deze definitie van liberalisme is totaal nieuw voor mij. Uit welk boek
  haalde u dat liberalisme betekent ‘het collectief vervangen door allemaal
  individuen’? Wat u hier ten ‘beste’ geeft is (goedkoop) demagogisch gebral.

  U schrijft: Plots is er geen individuele verantwoordelijkheid meer en is het behoren tot een groep (Fransman, allochtoon, jongeren,…) determinerend. Heel erg vreemd en vooral bijzonder inconsequent.

  Met alle respect maar dit houdt echt geen steek. Ik snap wel wat u bedoelt
  maar u drukt zich volkomen verkeerd uit.

  U schrijft: Ook de sociaal-economische oorzaken moet aangepakt worden (werkloosheid, generatiearmoede, sociale cohesie,…).

  Laten we inderdaad daarmee beginnen: met het oplossen van de
  sociaal-economische problemen. Voorstellen van uwentwege waren hier zeker op hun plaats geweest. Helaas….

  U schrijft: De voedingsbodem voor asociaal gedrag moet weggewerkt worden, enkel zo krijgen we de problemen echt opgelost.

  Wat is die voedingsbodem volgens u? Hier moet u man en paard noemen. Anders lijkt het er op – voor mij dan toch – dat u maar wat gratuite slogans
  debiteert. Maar vooral: hoe gaat u die voedingsbodem concreet wegwerken?

  U schrijft: Dat de stad Kortrijk maar halfslachtig kiest voor het buurtgericht werken is dan ook erg pijnlijk.

  Zal dat buurtgericht werken iets veranderen aan de dieper liggende
  sociaal-economische oorzaken, denkt u?Kunt u zwart op wit bewijzen dat
  het buurtgericht werken resultaten oplevert? Ik wil het graag geloven maar
  heb toch liever bewijzen.

  U schrijft: Verdraagzaamheid moet je stimuleren en niet zelf de angst zaaien.

  Een uitspraak als ‘de ramkraken verplaatsen zich nu naar de randgemeenten’ is zo’n perfect voorbeeld van angst zaaien.*

  U schrijft: Zowel NVA als VLD keerden zich onlangs tegen de promocampagne die werd gevoerd in het Noorden van Frankrijk. Het argument was “door dat te doen lok je de criminelen naar hier”. Dat is natuurlijk compleet van de pot gerukt. Misschien moet je dan ook verbieden dat ze daar op Kortrijkse websites kunnen kijken want ze zouden wel eens kunnen zien wat ze hier allemaal kunnen komen pikken. Het enige wat je bereikt is dat de angst voor de ander groeit. Een lokaal bestuur moet met een open vizier de dingen bezien en niet zelf de angst zaaien. Het lokale veiligheidsbeleid in Kortrijk is verworden tot angstmanagement en werkt niet langer aan oplossingen.

  Als schepen Maddens (Open VLD) zegt dat er een relatie is tussen het
  aantal allochtonen en de stijgende criminaliteit dan creëert hij zelf de
  angst en het racisme zonder ook maar één oplossing aan te brengen. Wie heef daarbij gewonnen? Wellicht enkel schepen Maddens zelf die een aantal xenofobe stemmers heeft kunnen overtuigen.

  Ook xenofobe stemmers zijn mensen met een stem. Maar je hebt wel gelijk
  dat Maddens beter twee keer zou nadenken voor hij zijn mond opentrekt. (al
  eens gedacht aan een klacht tegen Maddens bij het Centrum voor Gelijke
  Kansen?) Wat ik hier wel (weer) mis is een verwijzing naar de Kortrijkse
  pers die zich nooit eens kritisch opstelt en angstgevoelens in de hand
  werkt: 25 tot 30 procent van de lokale berichtgeving is politioneel nieuws
  of nieuws over ‘misdaden’. Rechtbanknieuws wordt overigens minstens twee keer gegeven: een eerste keer als de zaak voorkomt en een tweede keer bij de uitspraak. Vaak gaat het in het ‘Kortrijks’ rechtbanknieuws zelfs niet eens over feiten die zich in Kortrijk afspeelden. Op deze manier creëert de pers een onveiligheidsgevoel. Vreemd genoeg maakt u daar geen melding van. Hoewel, vreemd…..

  U schrijft: één van de begrippen dat** steeds vaker opduikt is “overlast“. Zelfs de Raad van state gaf in een advies aan dat deze term onbruikbaar is wegens veel te onduidelijk. Ik stel voor dat een Kortrijks veiligheidsbeleid de term dan ook niet meer gebruikt. Enkel voor een lijst van concreet
  omschreven handelingen kan er via het systeem van de Gemeentelijke
  administratieve sanctie worden gewerkt. Anders ontstaat er willekeur en dat kunnen we missen als kiespijn.*

  Hier geef ik u overschot van gelijk. ‘Overlast’ moet duidelijker
  gedefinieerd en afgelijnd worden anders is het een onwerkbaar begrip.

  U schrijft: Zoals reeds eerder gezegd ben ik van mening dat een verbeterde sociaal economische toestand de criminaliteit kan doen dalen. In combinatie met een leefbare, diverse en aangename stad zal de criminaliteit dalen. De “sociale sector” heeft een belangrijke rol te spelen in het empoweren van de sociaal zwaksten in Kortrijk. Ze moeten dat kunnen doen in een omgeving waar vertrouwen centraal staat en waar er de nodige niet politionele ruimte is.

  Laten we wel wezen: de sociale sector heeft nog maar zelden iets betekend als het gaat om het verbeteren van de sociaal-economische toestand. Meestal gaat het om pleisters op een houten been.

  U schrijft: De politie wordt op vandaag te veel ingezet op zaken die veel te weinig opbrengen (VIP controles, e.d.) Daardoor is er geen tijd om aanwezig te zijn op bvb fuiven. De politie van Kortrijk ontloopt haar eigen rol daar. Moesten er op grote fuiven standaard 2 agenten aanwezig zijn (zelfs ergens achteraan in een hoekje) die kunnen ingrijpen als er iets gebeurd dan zouden de fuiven veiliger worden. Het safe-party-zone systeem legt de
  verantwoordelijkheid bij de organiserende jongeren en neemt ze weg bij de
  politie. Een echt ongezonde keuze die tekenend is voor het huidige beleid.
  Ik ben er voorstander van om het Safe Party zone systeem af te schaffen.

  Ik weet dat je in de afschaffing van dat Safe Party Zone-label een beetje
  een eenzame strijd voert maar mijn steun heb je in ieder geval! Zij het om
  nog andere redenen dan jij vermeldt. Of de politie te veel ingezet wordt op
  zaken die te weinig opbrengen, durf ik niet te zeggen. U wel. U hoedt er
  zich wel voor om daar concrete percentages te plakken. Dat is wel erg
  makkelijk. En maakt u ongeloofwaardig.

  U schrijft: De effectieve criminaliteit moet aangepakt en bestraft worden. De
  uitgesproken straffen moeten uitgevoerd worden,… zaken waar de stad Kortrijk helaas niet veel kan aan doen maar die natuurlijk erg belangrijk zijn om geen gevoel van straffeloosheid te creëren. Het is onze eigen burgemeester die dat moet realiseren in de federale regering (en een echt succesverhaal kunnen we dat niet noemen). De echte criminaliteit moet ook voor mij streng aangepakt worden.

  Is dit geen kromme redenering: eerst zeggen dat de oorzaken moeten gezocht worden in een collectief falen en dan het individu straffen? Misschien moeten er bvb. ook eens nagedacht worden over wat criminaliteit nu juist is. En vanuit die definitie een aantal zaken uit het strafrecht halen. M.i. wordt het gevoel van straffeloosheid ook en vooral gecreëerd door het feit dat gewone burgers nooit kunnen ontsnappen aan ‘gewone’ overtredingen als verkeerd parkeren, snelheidsovertredingen, bouwovertredingen enzoverder, terwijl echte misdaad, waarbij individuen of de gemeenschap ernstige schade lijden vaak onbestraft blijft. De gewone burger krijgt op die manier het gevoel dat politie en gerecht hun inspanningen uitsluitend op de makkelijkste prooien richten en de ‘echte criminelen’ buiten schot blijven. Dat gevoel wordt zelfs nog versterkt door de beteugeling van kleinere ‘misdrijven’ over te laten aan de Gasambtenaren. Ik vind een onafhankelijke rechtsmacht nog altijd een heel belangrijk goed. Ook als het over kleinere problemen gaat.

  U schrijft: Het is de laatste jaren ook schering en inslag geworden om burenruzies en kleine conflicten te gaan uitvechten voor de rechtbank en via politie.

  Is dat zo? Cijfers over die evolutie zouden hier wel op hun plaats zijn.
  Beweringen zonder bewijs zijn niet geloofwaardig.

  U schrijft: Ik ben er voorstander van om binnen de stedelijke administratie een bemiddelingspool op te richten van ambtenaren die bemiddelen bij dergelijke kleine conflicten. Ze kunnen hun opdracht aanvatten bij kleine ergernissen, situaties die als overlast gepercipieerd worden en bij burenruzies. Hun bemiddelingsopdracht moet voorkomen dat conflicten escaleren en dat er blijvende schade ontstaat aan de mogelijkheid om nog “samen te leven”.

  Ik ben niet zo zeker dat die ‘ambtenarenrechtbanken’ wel zo’n goed idee
  zijn. Ik hou nogal van de onpartijdigheid van de rechtsmacht. Maar het is
  een idee. Hoewel ik er niet zo voor te vinden ben. *

  U schrijft: Veiligheid en ruimtelijke ordening gaan ook hand in hand. Straten waar alleen winkels of kantoren en zijn en er geen mensen meer wonen nodigen uit tot criminaliteit. Er moet een beleid worden gevoerd dat deze functies zo veel mogelijk vermengd met elkaar. Zeker in de binnenstad moeten we buurten met enkel een handels- of kantoorfunctie vermeiden. Een pleintje met 1 functie moet natuurlijk wel nog kunnen, maar geen lange linten door de stad of hele wijken.

  Daar ben ik het volmondig mee eens! Op dat vlak heeft Groen! echter
  bijzonder weinig van zich laten horen toen de bouw van het Gouden Kalf moest goedgekeurd worden. Ook over de bebouwing aan de Leieboorden hoor ik van Groen! erg weinig ‘groene’ argumenten. Net zoals Groen! doofstom bleef toen de windmolens op ’t Hoge werden afgezworen.

  U schrijft: Het belangrijkste stuk van de politie moet de wijkpolitie zijn die in nauw contact staat met de burger. Een politieman of vrouw met een lokaal netwerk dat in eerste instantie via bemiddeling kan optreden. En wijkpolitie moet er in alle wijken zijn. Dus ook basispolitiezorg in moeilijke wijken, ook daar (of zeker daar) hebben ze recht op nabije politie. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er op Kortrijks niveau ook werk gemaakt moet worden van het
  aanpakken van de “zwaardere criminaliteit”.

  Wie zegt dat de wijkpolitie dat niet al doet? Ik ken de werking van de
  politie onvoldoende om daar uitspraken over te doen. En ik zou er mij ook niet aan wagen als ik die uitspraken ook niet zwart op wit kon bewijzen. U hebt daar duidelijk minder last van. De vraag is ook hoe u uw nieuwe
  wijkpolitie wilt gaan financieren. En daar krijg ik hier, jammer genoeg,
  geen antwoord op. In feite doet u hier net hetzelfde als wat u andere
  politici verwijt: dat ze in aanloop naar de verkiezingen de hemel beloven maar niets waarmaken. Omdat er geen geld is of omdat ze niet willen. Of om nog een andere reden.

  U schrijft: Een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk. Al te lang hebben de rechtse partijen dit thema naar zich toe getrokken en zijn ze er slapend rijk mee geworden. Het rechtse beleid is grotendeels mislukt en het is dan ook tijd voor verandering. Tijd om te investeren in oplossingen die wel werken.

  Vooral hoog tijd om al die holle slogans en platitudes te laten vallen en
  een concrete discussie te voeren en concrete, haalbare alternatieven voor te stellen!nMet cijfers en bewijzen. Dat doe je niet
  door, zoals nu, voortdurend over ‘rechts’ te staan schreeuwen.

  U schrijft: Ik ben er alvast klaar voor.

  Daar overtuigt uw tekst mij absoluut niet van. Vooral wegens een teveel
  aan loze beweringen die niet door cijfers worden ondersteund.

  U schrijft: De noodzakelijke verandering zal niet van de rechter zijde komen. Daar geloven ze in repressie, camera’s, VIP, discriminatie en angst.

  Ook repressie, angst, camera’s, discriminatie en VIP’s kunnen tot resultaat
  leiden. Of dat resultaat en vooral de manier waarop gewenst zijn, is weer
  een andere vraag.

  U schrijft: Tijd voor een links (Groen!) en efficiënt veiligheidsbeleid.

  Nogmaals: hoe wilt u uw doelstellingen waarmaken als u geen idee hebt van hoe u dat allemaal gaat financieren? Bovendien is uw visie vooral gebaseerd op ‘geloof’ en ‘overtuiging’ en al te weinig op ‘weten’

  U schrijft: PS. Thema’s zoals verkeersveiligheid behandel ik in andere stukken.

  PS. En doet u eens iets aan die dt- en andere taalfouten! Of verandert u de
  spellingsregels.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s