Kortrijk na 2012 (5): De kleine zelfstandige in het grote Kortrijk

In de reeks n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 snij ik vandaag het thema “zelfstandigen” aan. Vele zullen misschien de wenkbrauwen fronsen dat een sociaal-ecologist ideeën rond dit thema heeft. Toch zijn de sociale en ecologische ideeën die ik hanteer  vaak ook in het voordeel van de kleine zelfstandigen. De laatste halve eeuw heeft CD&V, via Unizo de zelfstandigen aan zich proberen binden en was er een opbod met Open VLD over wie nu de (beste) partij is voor de zelfstandigen. In de praktijk blijken de zelfstandigen vaak erg klein in het grote Kortrijk.

Ik wil in elk geval een pleidooi houden voor een warme samenleving met voldoende draagkracht. De lokale detailhandelaar heeft daar voor mij een belangrijke rol in. Een samenleving waar alleen nog B producten verkocht worden in grote anonieme ketens is een deel van haar eigenheid en waarde verloren. Daarom moet ook Groen Kortrijk! inzetten op deze belangrijke spelers: de zelfstandigen. Door het verzet tegen de grote winkelcomplexen, de strijd voor het behouden van de zondagsrust e.d. koos Groen! in het verleden meermaals voor de zelfstandigen. Maar hoe moeten we dat lokaal aanpakken?

De stad Kortrijk heeft de laatste jaren vooral beleid gevoerd in het centrum van de stad  en de deelgemeenten verwaarloosd (Bron: Unizo rapport 2010). Met K in Kortrijk werd het handelsbeleid in onze stad de laatste 6 jaar volledig gericht op K (en dus de grote ketens en winkels) en weg van de detailhandelaars en de deelgemeenten. Ik ben er voorstander van om in de toekomst niet alleen een plan op te maken rond de detailhandel in het centrum, maar wel voor het volledige grondgebied. Zeker in de deelgemeenten hebben de buurtwinkels een belangrijke “sociale” rol. Anders dan de Unizo “topmannen” in onze stad (die één voor één raadslid of zelfs schepen worden) wil ik dit principe uitgevoerd zien en niet enkel bovenhalen als de verkiezingen in zicht komen. De heraanlag van de Heuleplaats is zo’n typisch dossier waar elke keer weer rond gemobiliseerd wordt maar nooit echt iets mee gebeurd. Ik zal u bekennen dat ik daar in de buurt ooit getwijfeld heb om zelf zelfstandige te worden. Maar de dreiging dat de Heuleplaats “binnenkort” voor 6 maanden zou openliggen deed mij afzien van het idee. De stad moet concrete uitspraken doen over de timing van dergelijke dossiers. Dit soort dossiers laten zweven is slecht voor de zelfstandigen. Ze kunnen hun investeringen niet plannen en een zaak overnemen/overlaten wordt bemoeilijkt. Daarom moet de stad bij wegenwerken veel beter plannen en communiceren, zodat de handelaars kunnen anticiperen.

Ik vertel niemand niets nieuw als ik stel dat de luchthaven van Wevelgem een pure verliespost is.  De honderduizenden euro’s (800.000 euro door verschillende overheden) zouden beter geïnvesteerd worden in echte ondersteuning van de Kortrijkse economie. De voorstellen die in dit stuk opduiken kunnen grotendeels betaald worden met het schrappen van de subsidies van de stad Kortrijk aan de luchthaven. Eerder al schreef ik een stuk over de totaal nutteloze luchthaven van Wevelgem. Dat stuk kan u hier lezen.   Link naar stuk over de luchthaven.

Er is heel wat fiscaliteit (reclamedrukwerk, terrassen, verlenging sluitingsuur,..) in onze stad die gericht is op handelaars. Die belastingen moeten bekeken worden door een ecologische en een sociale bril. De belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk moet zeker behouden blijven. Maar die voor terrassen en een verlening van het sluitingsuur hebben geen “sturend doel” en mogen dus worden afgeschaft ter ondersteuning van de lokale horeca. Misschien moet er in ruil een taks worden gegeven op reclamepanelen, lichtreclames, borden,e.d. die het uizicht van de straten bevuilen.  Het verlies van inkomsten door de schrapping van de “niet sturende belastingen” kan betaald worden met de opbrengsten van het niet meer subsidiëren van de luchthaven.

Mensen gaan graag winkelen en ze doen dat bij voorkeur in een aangenaam kader. Een kader waar winkelen centraal staat en er af en toe iets te beleven valt. Daarom moeten we het stadscentrum en de dorpskernen aangenamer maken. Kortparkeren moet er kunnen, maar de fietsers en voetgangers (die er komen winkelen) moeten voorrang krijgen op de auto’s van bezoekers. Daarom wil ik pleiten om een aantal parkeerplaatsen om te zetten in parkeerplaatsen voor korte tijd (15 minuten) om de handelaars te voorzien van de nodige parkeerruimte. Een ander voorstel is om van de niet autovrije winkelstraten op regelmatige basis speelstraten te maken. Zo krijgt “spelen” opnieuw een plaats in de binnenstad en hebben die handelaars dan tenminste tijdelijk een aangenaam kader.

Een onderzoek van Unizo en Markant vzw in 2008 bij 357 zelfstandige ondernemers onderschrijft de grote vraag naar flexibele kinderopvang: 60% van de ondervraagden wil meer steunmaatregelen voor zelfstandige gezinnen (gezinnen waar de moeder zelfstandig ondernemer of meewerkende echtgenote is), in het bijzonder voor- en buitenschoolse kinderopvang in handelskernen. De stad Kortrijk moet op deze nood inspelen en zo jonge ondernemers ondersteunen.

Sommige voorstellen hangen samen met andere beleidsdomeinen (parking: mobiliteit), wonen boven winkels (wonen),… een reeks voorstellen: Wonen boven winkels moet veel sterker gestimuleerd worden. Zo worden de winkelstraten ook weer gebieden waar mensen wonen en waar ook na 19 u iets te beleven valt. Ook de veiligheid verhoogt als er weer mensen in de winkelstraten wonen. Het centrum en de deelgemeenten moeten beter ontsloten worden met het openbaar  vervoer. Zo worden het centrum en de deelgemeentes aantrekkelijker en vlotter bereikbaar. De fiets (en plaats om die te parkeren) moeten een prominente plaats krijgen in het winkelbeleid.

Een van de elementen die vaak terugkeren is de administratieve last die misschien nog het zwaarst weegt op starters. De stad Kortrijk heeft een traditie in het begeleiden van ondernemingen. Vanuit een vraaggestuurd perspectief moet deze dienstverlening verder uitgebouwd worden. De stad moet bovendien beschikken over een éénloket functie voor ondernemers.

Vanuit ecologisch standpunt ben ik er ook voorstander van om lokale ondernemers die stappen willen zetten in het ecologischer te werk gaan te ondersteunen. Deze ondersteuning moet zowel financieel (via subsidiëring) en inhoudelijk (via begeleiding) vorm krijgen. Kortrijk kan een trend zetten voor de rest van de Vlaamse steden. Ook op andere vlakken is een ecologische bril noodzakelijk. In de plaats ven het telkens weer aanboren van nieuwe ruimte voor bedrijven moet prioritair gekeken worden hoe de leegstand kan ingevuld worden. Ook in het promoten van biologische- en streekproducten heeft de stad een rol te spelen.

De maandagmarkt doet het nog steeds niet echt goed. Ik wil blijven geloven in de (sociale) functie van een vaste markt. Maar dan moet er ook een vaste plaats zijn voor de maandagmarkt. Het kan niet dat de markt geen eigen identiteit kan uitbouwen door verschillende keren per jaar te moeten verhuizen. De maandagmarkt is een ideale gelegenheid om lokale boeren en producenten van streekproducten te promoten.

Het valt niet te ontkennen dat toerisme een positieve invloed heeft op de lokale economie. Onze stad blijft zoeken naar een eigen identiteit in het toeristische veld. Er is nood aan duidelijke keuzes zodat Kortrijk eindelijk eens een toeristisch profiel krijgt. Via gerichte promotie kan er dan gestreefd worden naar meer toeristen, die dan op hun beurt ten goede komen aan de lokale economie. Een zelfde keuze zou gemaakt kunnen worden i.v.m. studenten. Ook zij zijn economische spelers geworden die een plaats verdienen in de binnenstad. Meer studenten in de stad zal de lokale economie inde binnenstad ook te goede komen.

Advertenties

Een gedachte over “Kortrijk na 2012 (5): De kleine zelfstandige in het grote Kortrijk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s