De armoede stijgt in Kortrijk.

Uit de presentatie van  het jaarplan 2011 van het kortrijkse OCMW bleek dat de armoede in Kortrijk toe neemt (Lees: er zijn elke dag meer armen in onze stad). De huidige CD&V- Open VLD  meerderheid vertaalde dit niet in extra budgettaire ruimte om deze (nieuwe) armoede te bestrijden. Een vreemde keuze toch.

Één van de mantra’s van (rechtse) politici is dat het activeren (aan een job helpen) van armen hen uit de armoede zal tillen. Onderzoek door Carmen Mathijssen (KUL) toonde aan dat deze veronderstelling niet klopt. De mensen die tewerkgesteld worden in de sociale economie worden geraken helemaal niet uit de armoede. Laat dat investeren in sociale economie nu net het kernpunt zijn in het Kortrijkse beleid. Als in geen enkele andere stad wordt ingezet op die sociale economie met als doel het oplossen van de armoede. Alsof het nog niet erg genoeg is dat deze strategie niet werkt stellen we in Kortrijk nog een 2e zaak vast. De sociale economie heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een nieuwe stevige pijler van het ACW middenveld. De CD&V doet op een erg platte manier aan “klantenbinding”. Jobs (die mensen dus niet echt helpen) in ruil voor stemmen? (en dat met overheidsmiddelen). Het mag duidelijk zijn: ik ben niet tegen sociale economie en ik besef te volle dat een deel van de bevolking nooit (meer) zal kunnen werken in de gewone economie. De sociale economie moet een vangnet vormen voor deze mensen. Een ander deel moet vanuit de sociale economie kunnen opstappen naar de reguliere arbeidsmarkt. Maar als we de sociale economie inzetten voor politieke doeleinden dan hoeft het niet voor mij.  Zo was onze burgemeester Lieven Lybeer in 2010 bestuurder in minstens 10 van deze organisaties. Naast het feit dat je niet ernstig kan werken als je bestuurder bent in zo vele organisaties (in totaal meer dan 30 mandaten) tonen de vele linken tussen de zuil en de organisaties aan dat dit soort organisaties een “organisatorisch nut” hebben voor CD&V en  het ACW in het bijzonder. Waarom anders wordt er zo zwaar ingezet op dit soort organisaties waarvan bewezen is dat ze hun hoofddoelstelling niet halen?

Een tweede voorbeeld van schaamteloze recuperatie van armen in onze stad is te vinden in de relatie met de armen en hun verenigingen en ondersteuningsdiensten. De manier waarop Franceska Verhenne vorig jaar bij 10 jaar Overleie de mensen toesprak over het vele goede dat de stad (en dus de CD&V) gerealiseerd had voor armen in het verleden was erg pijnlijk. De vele initiatieven in de buurtcentra zijn waardevol, maar we moeten ook eerlijk zijn. Er wordt weinig, echte, nieuwe en structurele sociale cohesie gerealiseerd. Neem die centra weg en alles zakt als een pudding in elkaar. Ook hier dus een soort klantenbinding met de armen, die geen oplossingen krijgen om hun sociaal economische positie te verbeteren maar wel worden bezig gehouden? Echte investeringen in gebiedsgerichte werking en de buurtcentra die sociale mobiliteit bevorderen, blijven uit. Het is vooral belangrijk dat de schepenen en OCM voorzitster voldoende in de krant kunnen komen met hun “goeie werken”.

Maar ook op andere terreinen scoort het armoedebeleid in Kortrijk niet zo best. De renovatiepremies houden geen rekening met het inkomen van de aanvragers en bevoordelen de rijken dus evenveel als de armen. Een uitgedokterd premiebeleid met hogere premies voor mensen in armoede die  niet (zoals nu) jaarlijks veranderen  kan bijdragen aan het wegwerken van de armoede. De huidige premies doen dat helemaal  niet. Een gemiste kans.

Ook de sociale huisvesting in Kortrijk is al jarenlang een knoeiboel. Het is vooral SP.a die al jaren terecht inzet op dit terrein. Er zijn 5 verschillende maatschappijen met elke een eigen beleid(of wat daar voor door moet gaan) en met de regelmaat van de klok duiken klachten over hun functioneren op in de krant en de gemeenteraad.  In de volgende legislatuur moet de hervorming van deze sector prioriteit krijgen en moet er gewerkt worden aan een geïntegreerde visie. De ellenlange wachtlijsten maken duidelijk dat er extra inspanningen moeten komen op dit terrein.

Kommer en kwel, hoor ik u denken. En dat is ook zo, maar aan de andere kant worden ook goeie beslissingen genomen (bouwblokrenovatie,…) en doet het OCMW stevige inspanningen. Maar ondanks al die inspanningen stijgt de armoede. De enige echte barometer om te weten of het sociaal beleid echt werkt is natuurlijk de armoedegraad in de stad. Ondanks een investering van een slordige 9 miljoen Euro per jaar stijgt de armoede in onze stad. En toch voorzien CD&V –Open VLD geen koerswijziging.

Ik vrees dat er met CD&V in het bestuur nooit een ernstige oplossing mogelijk is. Het is CD&V die het dossier van de fusie van de sociale woningmaatschappijen tegen werkt, het is de CD&V die de sociale economie volledig verzuild maakt en het is CD&V die de echte uitbouw van de gebiedsgerichte werking onmogelijk maakt.  Dat  de ACW schepenen, de zogenaamd linkse vleugel van CD&V dit blijft slikken toont duidelijk aan dat het ook voor hen om de postjes te doen is. Zolang ze maar schepenen en nu zelfs even de burgemeester mogen leveren gaan ze niet over tot echte actie. Armen en hun verenigingen worden daar het slachtoffer van. Lybeer en Verhenne gaan met plezier langs om soep te drinken op de werelddag tegen armoede en stellen armen met plezier te werk (om dit uitgebreid te etaleren op allerhande fora). Maar als het op echte oplossingen aankomt dan zijn ze in geen uren te bespeuren.

Het is zo ver gekomen dat er onlangs een partij tegen de armoede werd opgericht (die al werd omgevormd tot beweging tegen armoede). Deze groep wil in 2012 opkomen om hun belangen te beantwoorden. Een erg nopbel doel maar helaas waarschijnlijk onrealistisch. In het beste geval (maar onwaarschijnlijk) halen ze 1 zetel. Daarmee kunnen ze bijzonder weinig doen en verzwakken ze de andere partijen die armoede echt ter harte nemen. Op die manier spelen ze in de kaart van de huidige meerderheid (CD&V – Open VLD) en NVA. Die rechte partijen ambiëren geen wegwerking van de armoede maar een instandhouding van de huidige systemen. In elk geval is het een nieuwe beweging die armoede in Kortrijk op de kaart wil zetten en daar nu al ten dele in slaagt. Hopelijk vormt deze groep een versterking  en geen verzwakking van de partijen die wel streven naar echte oplossingen. Ik denk dan spontaan aan de linker zijde in Kortrijk: SP.a en (vanuit mijn standpunt vooral) Groen!

Advertenties

3 gedachtes over “De armoede stijgt in Kortrijk.

 1. Versplintering in het reeds te veel verdeelde veld is geen oplossing. Het zijn de grote partijen die zich met het grensoverschrijdend probleem van de armoede moeten bezig houden.

 2. Beste Mensen,

  Ik krijg geen contact meer op mijn zoeken bij “Kortrijk Beweging tegen Armoede” en deze avond wou ik antwoorden op Facebook maar zoals ik hieronder schrijf kan ik hen niet meer schrijven en ik vind het heel jammer dat die mensen zich zo gedragen.
  Ik vind hun antwoord of die van die mens wel jammer.

  Op 1 januari ben ik met mijn vrouwke naar het plein in Kortrijk gekomen ,maar wij hebben niemand gezien ,wij hebben aan de enkele mensen die wij daar gezien hebben gevraagd of zij iets wisten over een samenkomst voor mensen in armoede,maar niemand kon ons helpen , wij zijn daar zeker meer dan een half uur rondgereden en gevraagd maar helaas niets gevonden. Wij hadden ook geen gsm nummer om iemand op te bellen en zijn dus van miserie teruggegan naar Ieper,wij waren wel ontgoogheld.

  Kortrijk Beweging Tegen Armoede schreef mij terug
  “wij stonden aan de achterkant van het kaartershuisje, onder her afdak, rechtover de pleinschool. vraag maar na bij de politie!!”

  Bericht voor Kortrijk Beweging tegen Armoede

  Graag wou ik zeggen dat mijn bericht niet agressief was, alleen ontgoogheld omdat ik en mijn vrouwke niet konden helpen.
  Nu zie ik dat ik geen contact meer kan maken is dat door een fout of zijn jullie kwaad ?
  Wij kennen Kortrijk niet goed en indien jullie kwaad zijn dan vind ik dat wel jammer want dat is juist het omgekeerde wat er moet gedaan worden, wij moeten samen werken om andere mensen te helpen. En waarom zouden wij dat moeten vragen aan de politie ?

  Alain-Julien Taelman

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s