Kortrijk na 2012 (3): Een jonge stad is een stad met toekomst!

Ik  geloof in Kortrijk als een stad met toekomst. Om die toekomst waar te maken moet de stad meer inzetten op de kinderen en jongeren in de stad. Zij zijn immers de toekomst van onze stad. Ik geloof in de kracht en niet de klacht over jongeren. Kinderen, jongeren, hun verenigingen en ouders verdienen beter in deze stad. Daarom gaat dit derde deel in de reeks n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 over die toekomst.

De stad Kortrijk heeft een lange, zelfs ietwat beruchte, traditie in het ondersteunen van het jeugdwerk. Ik vind dat er ook na 2012 een belangrijke inspanning moet gebeuren naar het jeugdwerk. Voldoende en veilige jeugdlokalen zijn daarbij onontbeerlijk. Maar met een dak alleen kan het jeugdwerk zich niet ontwikkelen. Daarom moet er in de nabijheid van jeugdlokalen voldoende speelruimte zijn. Speelruimte die kinderen uitdaagt om te spelen en toe laat om kind te zijn. In een stad die stilaan dichtgebouwd raakt dreigen die “vrijplekken” te verdwijnen of ingesloten te geraken. We moeten er uitdrukkelijk werk van maken.

Naast het klassieke jeugdwerk ontstaan er sinds enkele jaren ook spontaan (tijdelijke) initiatieven die mist een degelijke ondersteuning de stad een grote (jeugdculturele) meerwaarde kunnen bieden. Daarom wil ik via een systeem van  een “vrije projectenpot” middelen vrijmaken  om initiatieven die waardevol zijn maar niet (meteen) passen in één welbepaald systeem toch ondersteunen. De innovatie van het vrije initiatief moet beter ondersteund worden. Een tweede manier om dat te doen is een “vrije equipe” jeugddienst medewerkers die daar waar nodig het particuliere initiatief kunnen ondersteunen en versterken. Niet overnemen of professionaliseren maar ondersteunen (bvb cinépalace).

Het fuifbeleid in onze stad is een echte draak. Een degelijke fuifzaal voor kleine tot middelgrote fuiven is er niet en het safe party zone idee is volgens mij  helemaal verkeerd. Met dat systeem wordt de verantwoordelijkheid volledig bij de leiding (relatief jonge mensen) gelegd en kijkt de stad gewoon de andere kant op. De stad moet via preventie en politie doet wat ze moet doen nl. de veiligheid garanderen. Zo krijgen de leiders en leidsters tijd om zich te concentreren op hun  eigenlijke doel: het organiseren van een goeie fuif. Maar dan moet er natuurlijk wel een plaats zijn om te fuiven. Die is er niet gekomen onder VD&V/SP.a en al helemaal niet onder CD&V/VLD. Er moet in de periode 2012-2018 een fuifzaal in de stad gerealiseerd zijn. Maar een zaal alleen is niet voldoende. Er is nood aan een uitgewerkt fuifbeleid. De kers op de taart van zo’n fuifbeleid zou een fuifloket kunnen zijn. één loket waar de organisatoren van fuiven alle administratie in 1 keer kunnen regelen.

Ik geloof in een duurzaam jeugdwerk. Het huidige systeem dat via tussenkomsten in de energie de “minst duurzame” bestraft is volgens ons niet eerlijk. De jeugdverenigingen die in slechte lokalen zitten worden dubbel gestraft. Een investeringssubsidie om jeugdlokalen duurzaam te maken kan dat probleem verhelpen.

Het is logisch dat ik een duidelijke pleitbezorger ben van meer groene ruimte in onze stad. Kortrijk is één van de bosarmste regio’s van België en daar moet verandering in komen. Daarom pleit ik voor veel extra groenen ruimte. In die nieuwe groene ruimte moeten voldoende mogelijkheden zijn voor het jeugdwerk om te spelen. Maar niet alleen het jeugdwerk, maar wel alle kinderen en jongeren hebben recht op een groene stad met voldoende ruimte om zich uit te leven.

De Warande is jarenlang het centrale speeldomein geweest van onze stad. De voorbije legislaturen beslisten zowel SP.a, VLD als CD&V om het domein te laten verkommeren. De stad moet van dit domein weer een pareltje maken. De voorziene uitbreiding is een ideale kans. Na 2012 zal hopelijk iedereen ten volle mee werken aan de invulling van het domein. Een aansluiting in de richting van de Heerlijke Heulebeekvallei is voor mij een absolute must.

Voor alle kinderen en jongeren in onze stad is verkeersveiligheid een belangrijk gegeven. Het creëren van fietslinten (over het voorziene tracé van de N50C bvb.), het heraanleggen van straten en het ontwikkelen van een degelijk fietsbeleid moeten deze verkeersveiligheid verhogen. Het fietsgebruik moet gestimuleerd worden en door de stad gefaciliteerd. Voldoende veilige fietsstallingen op de plaatsen waar veel jonge fietsers komen (station, K, Reynaertstraat,…) is een absolute must.

Het is voor iedereen duidelijk dat niet alle kinderen en jongeren (in onze stad) evenveel kansen krijgen. Daarom moet het jeugdbeleid extra inspanningen doen om iedereen evenveel kansen te bieden. Dat moet gebeuren vanuit een gecoördineerde visie op jeugdwelzijnswerk en niet vanuit de toevalligheid van een berg geld (Habbekrats). Één kortingspas voor alle kinderen en jongeren waarop de hoeveelheid korting verhoogd kan worden door het OCMW of de jeugddienst. Een pas niet stigmatiserend werkt en deelname aan het maatschappelijke leven stimuleerd.

De voorbije legislatuur waren er in verschillende buurten (station, Pradopark) problemen met hangjongeren. Ik geloof niet dat een harde repressieve aanpak tot echte resultaten kan leiden. Die resultaten zullen altijd tijdelijk zijn en het probleem wordt vaak verschoven. Via de methodiek van vindplaastgericht werken moeten we de dialoog aangaan met jongeren die “overlast” veroorzaken. Op die manier willen we echte oplossingen bieden voor de jongeren en de buurt. Ik wil ook beklemtonen dat “hangen” een recht is. Het hoort thuis bij de levensfase van jongeren en hoeft niet steeds problematisch te zijn.

Kortrijk wordt elk jaar een beetje meer studentenstad.  Behalve tijdens het Student Welcome concert is Kortrijk geen studentenstad. Ik blijf voorstander van minder campussen op ’t hoge en meer in de stad. Daar worden de handelaars beter van, wordt het busvervoer naar ’t hoge ontlast en wordt het centrum levendiger.  Een studentenstad waar geen enkele student blijft hangen heeft gefaald. De stad moet (niet alleen omwille van de studenten) ook de plaatsen waar jongeren graag vertoeven (zoals de Vlasmarkt) de nodige ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Dergelijke plaatsen insluiten met appartementen is een verzekerde doodsteek. We willen dat de stad in dergelijke dossiers niet altijd voor de projectontwikkelaars kiest.

Een goede structuur kan leiden tot een betere werking. Het inschakelen van het studentenbeleid, de kinderboerderij en de jeugdherberg in het jeugdbeleid kan extra meerwaarde genereren. Vanuit één visie kunnen de dingen dan aangepakt worden, net zoals op vandaag binnen cultuur.

Het beleid van de stad moet ook meer aandacht hebben voor jonge gezinnen. Het zijn nog steeds de jonge gezinnen die de stad verlaten. Deze trend moet gekeerd worden. Dat kan alleen maar door een geïntegreerde aanpak die van Kortrijk een levendige stad kan maken waar het goed is om te wonen en leven. Voldoende open ruimte, ontspanningsmogelijkheden en diversiteit. Kortrijk is er niet alleen voor de beaumonde van deze wereld. We moeten de stad terug geven aan de (ex-)inwoners. Ook de betaalbaarheid van de woningen speelt hier ene belangrijke rol. Via een uitgebreid premiestelsel moeten woningrenovatie aangemoedigd worden. Ook moet de combinatie van arbeid en gezin maximaal ondersteund worden. Voldoende kinderopvang en een goed werkend openbaar vervoer zijn basisvoorwaarden. De fiets en het openbaar vervoer zijn het favoriete vervoermiddel van jongeren. Het openbaar vervoer moet dringend extra aandacht krijgen (vrije busbanen, voldoende aanbod) zodat de mobiliteit van jongeren (en andere inwoners natuurlijk) beter wordt.

De regelmatige lezer van mijn blog weet dat ik een voorliefde heb voor het jeugdbeleid. Ik zal daarom in de reeks n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen zeker nog een 2e stuk schrijven met ideeën en voorstellen voor een beter jeugdbeleid in onze stad.

Graag wil ik ook nog even meegeven dat ik deze ideeën ten persoonlijke titel op mijn blog zet en dat het dus niet per se de ideeën van groen! kortrijk zullen zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De Kortrijkse NVA heeft bij alle voorgaande berichten in deze reeks die indruk willen weken, maar daar klopt (zoals zowat alles bij de Kortrijkse NVA) niets van.  Over de inhoud van de voorstellen wil ik natuurlijk graag in dialoog gaan.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s