Groen lint Kortrijk noord

De N50C, er is jarenlang sprake van geweest en eindelijk werd beslist om de verbindingsweg die de industriezone Heule noord zou verbinden met de binnenstad, niet aan te leggen. Daardoor kan de warande stevig uitbreiden. Deze gronden werden reeds aan gekocht door de warande en de aanleg kan dus starten. Kortrijk noord wint hier enkele hectaren recreatief groengebied.

Daarnaast word de komvallei van de Heulebeek behouden als waardevol gebied. Op die manier wordt een deel ecologisch waardevol gebied behouden en opgewaardeerd.

Toch kunnen we er niet om heen. De laatste jaren kwamen er erg veel nieuwe verkavelingen bij in Heule (Herman Roelstaetestraat, nu de Oogstweg, de Heirweg, tussen de Bozestraat en de Molenstraat). Het principe van de inbreiding is zeker niet slecht. Het is een goeie zaak om vol te bouwen wat al halfvol is, eerder dan nieuwe gebieden aan te boren. Maar toch zijn er grenzen.

De huidige groen/recreatieve voorzieningen in het Noorden van Kortrijk zijn allen erg klein (Astridpark) en/of vuil (Heulepark) of erg druk (de warande). Zeker nu het aantal inwoners van Heule met enkele duizenden zal stijgen (misschien wel tot 15.000 bewoners) kunnen we niet anders dan vaststellen dat er dringend nood is aan meer adem/leefruimte.

Nu biedt het niet aanleggen van de N50C een erg mooie kans. De stad zou kunnen kiezen voor een groen lint Noord. Zo kunnen de warande (+ uitbreiding) en de heerlijke Heulebeekvallei aan elkaar worden gekoppeld.  Als het even kan met een fietspad dat je zo van  de Warandestraat , langs de parking van Heule Watermolen op het “jaagpad” tot aan het Ring Shopping center.  Een 2e as kan lopen van jeugdcentrum “De Warande” tot aan de Molenstraat. Het fietspad moet dan op het niveau van de wijken worden aangelegd en niet in de vallei, want anders verliest die haar ecologische waarde.

Maar op die manier krijgen we een veiligere fiets-as in Heule maar nog steeds weinig extra groene ruimte. En daar hebben we de unieke kans om het stuk landbouwgrond tussen de Waterhoek en de Vlasschaard ook aan te leggen als recreatieve groenzone. De honderden nieuwe bewoners uit de buurt en van op de nieuwe verkaveling zullen ergens moeten spelen met de (klein) kinderen, wandelen met de hond en zelf tot rust komen.  Zeker als er ook een aansluiting zou zijn op de fiets-as Heule.

De stad zou een unieke kans laten liggen als ze ook daar verkavelen. Want ook daar verkavelen betekent: nog meer druk door bewoners op nog minder plaats om te leven. Ik wil dan ook echt pleiten voor  het niet bebouwen van dat stuk. En eigenlijk moeten we nog verder durven gaan. Ook het resterende stuk tussen de Molenstraat en de Bozestraat zou als groenzone kunnen worden aangelegd met ook hier weer een doortrekken van de fiest-as.

Tijd voor actie lijkt mij!

Aanvulling: Op 05/03/2011 plante Groen! Kortrijk een eerste boom van het nieuwe park. Het dossier kan je hier lezen. De Kortrijkse CD&V toonde zich bij monde van Schepen Bral alvast tegenstander van meer groen in Heule. Waarschijnlijk willen zij de gronden liever verkavelen en de woondichtheid op die manier nog verhogen. Heule heeft volgende de Kortrijkse CD&V geen recht op meer ruimte om te leven…

Advertenties

5 gedachtes over “Groen lint Kortrijk noord

 1. Op zich vind ik dit een nobel idee. Maar heb toch wat bedenkingen.
  – Een fietssnelweg vind ik goed maar als je ergens naar toe moet is en blijft het een omweg (tenzij voor lange afstanden). Enkele voorbeelden: Van de blauwpoort naar klavertje vier of de school wilt. Van het eerste deel vlashaard en tinekeswijk naar apotheker of zelfs naar de school.
  – Fietssnelwegen worden s avonds en s nachts erg vaak als onveilig ervaren.
  -Hoe minder fietsen op de gewone weg hoe minder de automobilist moet rekening houden met de zwakkeweggebruiker waardoor hij zijn algemeen rijgedrag niet aanpast.

  Daarom vind ik het erg belangrijk dat de boze en de molenstraat worden aangepakt! Deze worden door veel sluipverkeer gebruikt dat beter de ring zou gebruiken en tevens word hier veel te snel gereden.

  Mijn voorstel:
  Maak van de molenstraat de verbindingsweg tussen de kortrijksestraat en Izegemsestraat. Deze weg zou kunnen worden aangelegd als een boulevard. De grote voortuinen die er liggen waren gereserveerd voor de N50 (verbindingen naar de brugsesteenweg). Ook deze komt er niet maar er kan wel een brede strook met gras en bomen worden aangelegd zoals voor de nieuwe wijk. Op dit nieuwe stuk weg zullen de fietsers en de bewoners kunnen rijden. Het ander gedeelte is voor het doorgaand verkeer. Maar belangrijk is dat er drempels komen aan de zijstraten om het verkeer te remmen.
  Deze sluit dan aan op het nog niet afgeschafte tracé van de N328 Daarom is het logisch om de molenstraat als verbinding te kiezen boven de bozestraat.

  De bozestraat die tussen de oude en nieuwe wijken in ligt, zou zodanig ingericht worden dat mensen uit de vlashaard en de tinekeswijk naar de Izegemsestraat kunnen en de waterhoek nog richting kortrijksestraat. Dus geen eenrichtgingstraat meer. Maar de straat moet voorang geven aan de zwakkeweggebruiker. Het zou een zone 30 kunnen zijn met veel plaats voor fietsers en voetgangers. Langs beide zijden een vehoogd fiets en voetpad, een smalle rijweg die zich af en toe nog maals versmald waardoor doorgaand verkeer deze weg niet meer zal willen nemen. De rijweg hoeft zich niet te versmallen tussen de Izgemsestraat en de ingang van de waterhoek en de kortrijksestraat en de ingang voor de tinekes wijk. Tussen de ingang Tinekeswijk en vlashaard mag die een enkele keer versmallen. En tussen de waterhoek en de vlashaard mogen er ook enkele versmallingen komen.

  Zo zullen de beide straten erg verkeersveilig zijn en is de verbinding met tussen heulewatermolen en heule gegarndeerd. En als de N 328 ooit aangelegd word dan sluit die aan op molenstraat.

  Als deze twee straten heraangelegd zouden worden vind ik het niet meer zinvol om de heulebeek valei te doorkruisen met een fiets snelweg. De bestaande en de nieuwe wijken geven uit op de fiestveilige bozestraat.

  Wel vind ik het zinvol om een recreatief voet fiespad aan te leggen langs de beekvallei. Achter de waterhoek is er geen plaats om een fietspad buiten de beekvallei aan te leggen, er is gebouwd tot tegen de rand. Een fietspad in de vallei of een doorsteek met een brug zou een uniek en prachtig landschap verbreken. Wel kan ik me vinden om tussen de waterhoek en heule- watermolen een knupplepad aan te leggen. Hierop kunnen de kinderen wel te voet naar school maar de fietsers zullen de veilig ingerichte bozestraat kunnen gebruiken.

  Als er dan perse een doorsteek zou moeten komen dan zou ik die plaatsen tussen de verilin vijver en het kerhof zodat men aansluit op het bestaand fiets weggetje. Maar er mogen geen banken nog verlichtingspalen in de beekvallei komen!!! Idem voor het voetpad in de vallei.

  Het tarace van de N50 c:
  Tussen de waterhoek en valshaard zie ik dat als een overgang van landbouw naar park. Hierop zou boer albers nog een groot aandeel akkers kunnen hebben. Zo wordt zijn boerderij volledig ingewerkt in het parkgebied. Deze akkers kunnen worden omzoomd met struiken en bomen. Er kunnen wandelpaden tussen verschillende akkers voorzien worden met informatieve borden omtrent landbouw. Het verste deel naar de boze straat toe word een klassiek parkgebied net als tussen de molenstraat en de bozestraat. De boer kan zijn grond bereiken over het fietswandelpad.

  Zo word Albers de eerste stadsboer van Kortrijk!

  1. Dus de heringerichte molenstraat voor doorgaand verkeer.

  2. Lokaal verkeer voor bozestraat. Deze als zone 30 ingericht met verhoogde voet en fietspaden en doorgaand verkeer wordt gehinderd.

  3. recreatief wandel en fietspad met zicht op vallei en beschermd landschap tot aan het N50 C trace vandaar wandelpad tot watermolen door de valei

  4. Tracé van de N50 C word overgang van parkgroen naar het landbouw gebied aan de overkant met akkers voor groenten van Albers.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s