Onderwijs

De lagere en middelbare scholen zijn ondertussen al aan hun derde week bezig en vandaar wellicht de opborrelende onderwijs gerelateerde ideeën:

1) De gemeente en provincie scholen moeten dringend fusioneren met het gemeenschapsonderwijs. Er is geen enkele meerwaarde aan het organiseren van onderwijs op drie verschillende beleidsniveau’s. Het overheids- of staatsonderwijs zo zich zo ook duidelijker kunnen profileren t.o.v. het katholieke onderwijs.

2) De overheid zou, in een wereld waar competenties stukken belangrijker zijn dan de diploma’s, de stap moeten zetten van een diplomasysteem naar het competentiemanagement. Daartoe zou het laten varen van diplomavereisten een eerste stap kunnen zijn. De ervaring (en het hebben van een diploma is ook een belangrijke ervaring) zou dan het zwaarst doorwegen in de aanwerving.

3) Om de opvoeding van kinderen beter te organiseren, de wachtlijsten voor de kinderopvang te ontlasten en de combinatie arbeid -gezin haalbaar te houden zouden ouders van kinderen elke week een halve dag extra verlof moeten krijgen op woensdag namiddag.

4) Op dit ogenblik moet je pas vanaf het eerste leerjaar naar school. Toch zien we dat vooral zwakkeren en anderstaligen pas dan starten. Deze kinderen hebben vaak een leerachterstand. Het lijkt mij dan ook zinvol om de leerplicht vanaf 3 jaar op te leggen.

5) Het gelijke kansen onderwijsbeleid bestaat er onder andere uit dat er extra zorguren en GON uren (zo heten ze denk ik) voorzien voor de scholen. Zo wil men ondermeer kinderen uit het Bijzonder onderwijs integreren. Als inclusie kan dat tellen. Toch krijgen sommige leerlingen daardoor 1u bijles per week. Wil dit echt kans op slagen maken dan moet dat zeker 1u per dag zijn (en eigenlijk moet de ondersteuning in relatie staan met de ondersteuningsnood van het kind). Daarom moet hier extra geld komen in plaats van belastingsverlagingen te geven die niemand heeft gevoeld.

6)  Ik ben er voorstander van om een middelbaar diploma te koppelen aan een minimale buitenlandse stage. Je kan dan enkel je middelaar diploma halen als je één maand in het buitenland hebt gestudeerd. Zo hebben alle jongeren een eerlijke kans om een buitenlandse ervaring op te doen. Ook voor het hoger onderwijs zou een Erasmusproject een afstudeervoorwaarde moeten worden.

7) De Vlaming staat bekend om zijn talenkennis (al gaat dit de laatste jaren blijkbaar achteruit). Toch kan er nog een stuk meer. Het Frans zou als 2e taal al vanaf het 2e leerjaar moeten worden aangeleerd en het Engels dan vanaf het vijfde. Zo stimuleren we kinderen van jongsaf om meerdere talen te leren en te beheersen. We zouden de verplichte middelbare stages (zie 3) eventueel ook in Wallonië kunnen doen.

8 ) Omdat het leerplichtonderwijs (tot 18 jaar) verplicht is en omdat elke financiële barrière er één te veel is wil ik er voor pleiten om onderwijs t.e.m. 18 jaarvolledig kosteloos te maken. Het is volgens mij een taak van de samenleving om haar burgers, wat intellectuele ontwikkeling betreft, eerlijke en gelijkwaardige startkansen te geven.

9) Verder wil ik een lans breken voor het stelsel van tijdelijk en  degressief moedertaalonderwijs. Voor anderstalige leerlingen kunnen in een eerste jaar een aantal (in het begin misschien alle) lessen in de moedertaal worden gegeven. De bedoeling is echter om binnen dat jaar het Nederlands te leren. In het 2e jaar kunnen dan bvb enkel nog enkele herhalingslessen in de moedertaal gegeven worden om dat in het derde jaar alles in het Nederlands te krijgen. Zo resulteert een taalachterstand niet automatisch in een leerachterstand.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s