Een sluitingsuur voor basketvelden?

Op de Gemeenteraad van 14 december 2020 besliste de stad Kortrijk om een sluitingsuur in te voeren de publieke(!) sportvelden (basket en voetbal) aan de collegebrug. Jongeren die zich niet houden aan het sluitingsuur riskeren een GAS-boete, ook wie minder jong is trouwens. De terreinen gaan binnenkort onverbiddelijk om 20u op slot. In de toelichting…

Camping K

In het Meerjarenplan van de stad Kortrijk staat te lezen dat ze de komst van een camping willen ‘onderzoeken’. Het initiëren van een aanbod om te kamperen in Kortrijk kan op onze steun rekenen. Het spreekt voor zich dat het geen taak is van een lokaal bestuur om een camping te exploiteren. Maar de stad…

Een nieuw stadion voor KVK in de stad

Anders dan de andere partijen in Kortrijk is Groen geen voorstander om het nieuwe stadion te bouwen op Evolis. Dat zou een stevige achteruitgang zijn voor de vele supporters die nu te voet of met de fiets komen. Als we de gronden van e huidige sportcampus Wembley nemen en we breiden die uit met de…

Kortrijk wil een voltijdse Burgemeester

Onze stad groeit en bloeit. Maar er zijn nog heel wat uitdagingen die we moeten aanpakken. Een echt mobiliteitsbeleid bijvoorbeeld met aandacht voor voetgangers en fietsers, net alleen in woorden maar vooral in daden. Het is ook broodnodig dat er meer groene leefruimte in en rond de stad komt waar inwoners kunnen spelen, sporten en…

Schaf het Schepencollege dan maar af

Dag Arne, Ik heb je opiniestuk gelezen over de werking van de Gemeenteraad en voel mij aangesproken. Daarom heb ik de vrijheid genomen om te reageren. Ik wil je graag 5 concrete suggesties voorstellen om de werking van de Gemeenteraad te versterken. Want laat ons eerlijk zijn, de Gemeenteraad zal – net zoals het Schepencollege…

Wout bouwt de stad helemaal vol.

Stadsdebatten, inspraakprojecten voor kinderen en een aangekondigde bouwstop, in Kortrijk heb je het gevoel dat de nieuwe stedelijkheid al in de praktijk gebracht wordt. En toch schuilt er een ander beleid achter dat dun laagje vernis van promopraatjes. Op dit moment werkt Schepen Maddens (Open VLD) aan een visie over de ruimtelijke ordening van de…

De landbouwgronden van de stad als instrument om BIO landbouw te realiseren.

De stad heeft via het OCMW heel wat landbouwgronden in eigendom die ze verpachten aan landbouwers. Die gronden inzetten als instrument om klimaatstad Kortrijk in de praktijk om te zetten en zo bij te dragen aan de realisatie van het burgemeestersconvenant is wat ik vanuit Groen op tafel wil leggen op de Gemeenteraad van komende maandag….

Veel stadsgebouwen scoren slecht op de dakscan.

Vorige week maakte de stad Kortrijk de resultaten bekend van ‘de dakscan’. Het is een scan die vanuit een vliegtuigje gemaakt werd van alle daken in onze stad. Het resultaat is een kaart die de kwaliteit van de dakisolatie in 6 groepen verdeeld, gaande van blauw (zeer geringe warmte uitsraling en dus goed) tot rood…

Een stadsimker en andere bij-vriendelijke voorstellen voor Kortrijk.

Al wie zich met natuur, milieu maar ook met voedsel(productie) bezig houdt weet dat bijen een erg belangrijke rol spelen. Naar schatting 35% van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van ‘natuurlijk bestuiving’. Die Natuurlijke bestuiving gebeurd in meer dan 80% van de gevallen door honingbijen en hommels. Dat onze natuur en de biodiversiteit sterk achteruit is…